Nieuws & blog

Kinderraad op bso de Jungle

Op de bso de Jungle kwam de kinderraad bij elkaar, om te kijken naar wat ze allemaal nog missen op de groep. Na druk overleg waren ze hierover uit. En toen stuitten ze op het vraagstuk hoe ze erachter konden komen wat er besteld mag worden en bij wie ze hiervoor moeten zijn. Silke, de notuliste, kwam op het idee om dit aan Jenny (de regiomanager) te vragen, want: ‘Jenny is tenslotte de baas van onze bso.’


Pedagogisch werker Filiz vond dit een goed idee en stimuleerde haar om contact te zoeken met Jenny. Silke trok de stoute schoenen aan en stuurde Jenny een e-mail, met het verzoek om een keer een overleg te plannen met een aantal kinderen van de kinderraad. Jenny was heel enthousiast en wilde natuurlijk graag in gesprek.

Bij het gesprek was Silke natuurlijk aanwezig, en ook voorzitter Lara was van de partij. In het gesprek werd gebrainstormd over wat er allemaal nog nodig was op de groep. Silke en Lara hadden een lijstje mee met de spullen die ze graag wilden aanschaffen . Bij de spullen van de jongens zei Silke ‘Oh dat is helemaal niet nodig’ en streepte het door. Jenny legde daarop uit dat niet alleen de meisjes spullen krijgen, maar dat ze ook goed moet kijken naar wat de jongens willen.

En nu verder

Daarna zette Jenny de twee meiden aan het werk; ze wil namelijk weten wat de kosten zijn van de spullen die de groep graag wil hebben. Dit zijn ze nu aan het uitzoeken.

Daarnaast heeft Jenny aan de meiden voorgesteld hoe ze het zouden vinden om per jaar een budget te krijgen om samen in overleg met de bso-coördinator wat spulletjes te kunnen aanschaffen. Jenny gaat eerst nog samen met Sanne (de bso-coördinator) hierover nadenken over hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.

Het gesprek is door iedereen als heel leuk en leerzaam ervaren en ze vinden dat ze het zeker vaker zo moeten doen.

Verslag van Sanne Nelemans, meewerkend bso-coördinator bso de Jungle

Samen op de Wereld

We leven in een democratische samenleving. De beste voorbereiding daarvoor is het daadwerkelijk ervaren van democratie. De kinderen krijgen bij ons een stem en leren zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de groep. Ze ervaren ze dat ze niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn. 

Kinderraad

Bij iedere bso hebben we daarom een kinderraad voor de kinderen vanaf ongeveer acht jaar. Hier worden activiteiten geëvalueerd en wordt er geïnventariseerd welke wensen er leven in de groep. Er wordt ook altijd een verslag of afsprakenlijst gemaakt, zodat gemaakte afspraken niet verloren gaan en zodat de kinderen en medewerkers ze altijd kunnen teruglezen.

Lees hier hoe we kinderparticipatie op de bso vormgeven, voor de jongste kinderen, de achtplussers en de tieners.

Meer nieuws & blogs