Nieuws & blog

Nieuw: kindcentrum Breede Hei in Kattenbroek

Met veel enthousiasme gaan basisschool de Breede Hei en Ska Kinderopvang 27 augustus van start als kindcentrum de Breede Hei.

Waarom een kindcentrum?

Basisschool de Breede Hei en Ska Kinderopvang realiseren in Kattenbroek een kindcentrum om samen de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het wordt een fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Er wordt toegewerkt naar één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor kinderen, maar ook prettig voor ouders. 

De term kindcentrum wordt gebruikt omdat het om één gebouw gaat, maar vooral omdat de medewerkers goed willen samenwerken vanuit een zelfde visie op opvoeding en onderwijs. Door samenwerking proberen wij een optimale groei en ontwikkeling te realiseren voor kinderen.

Brede blik

De historische naam Breede Hei verwijst naar de schrale grond waar slechts hei groeide; ‘het brede zicht op deze heivelden zal de kinderen in het kindcentrum ter plekke een brede blik op de wereld geven’. Het kindcentrum is gevestigd aan Dopheide 40 3823 HL Amersfoort.

Meer infomatie

Kindcentrum de Breede Hei bestaat uit een speelleergroep voor peuters, een basisschool en een bso. Kijk voor meer informatie over de basisschool op www.breedehei.nl, en neem voor informatie over de speelleergroep en de bso contact met op met het team Klantencontacten van Ska Kinderopvang.

Meer nieuws & blogs