Nieuws & blog

Op weg naar kindcentra, 1 naam per kindcentrum

Goed voor kinderen en prettig voor ouders. Als Ska Kinderopvang zijn we uitgesproken voorstander van integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar op wijkniveau. In deze kindcentra van de toekomst zijn de schotten tussen kinderopvang en onderwijs weg, en werken de teamleden geïntegreerd samen. 

Partner in de opvoeding

Het integraal kindcentrum vormt een gemeenschap waar kinderen en volwassenen het gevoel van ‘erbij horen’ ervaren. Het helpt kinderen in hun identiteitsontwikkeling. Kindcentra leveren daarmee ook een maatschappelijke bijdrage aan een ontspannen samenleving, waarin ouders werk en zorg voor het gezin kunnen combineren en waar nodig extra ondersteund worden. Als kindcentrum willen wij partner in de opvoeding zijn voor de ouders.

Eén naam per kindcentrum

Om onze koers richting kindcentra te benadrukken, gebruiken we voortaan de term ‘kindcentrum’ voor al onze locaties. Bovendien krijgen alle locaties die op één adres gevestigd zijn één naam.

De opvangvormen binnen een kindcentrum hebben per 1 januari 2019 geen eigen naam meer. Je ziet de nieuwe naam terug op ons locatieoverzicht en binnenkort ook op de gevel van onze locaties.

Meer nieuws & blogs