Beweging 3.0 en Ska Kinderopvang zetten gezamenlijk in op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers

Amersfoort – februari 2023 – Beweging 3.0 en Ska Kinderopvang tekenen een intentieverklaring voor een overeenkomst waarbij ze gezamenlijk inzetten op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dit wordt gecreëerd door het inzetten van duobanen voor beide organisaties. Op deze wijze willen zij de gezondheid, financiële behoefte en loopbaanperspectief waarborgen voor hun medewerkers voor nu én in de toekomst.

Rianne van Eijk, Beweging 3.0: ‘Door de grote toenemende vraag naar onze zorg- en dienstverlening en de krapte op de arbeidsmarkt hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor onze medewerkers. Wij willen een optimale werksituatie bieden, passend bij de levensfase en financiële behoefte van de medewerker.

Medewerkers van Beweging 3.0 in de wijkverpleging en bso-medewerkers van Ska Kinderopvang hebben op dit moment niet de mogelijkheid om 8-uurs diensten te draaien, wat invloed heeft op de vitaliteit, werk- en inkomenszekerheid. Om dit te kunnen garanderen zien beide organisaties uitkomst in het aanbieden van duobanen, waarbinnen de competenties, ervaring en talenten van de medewerkers ten volle worden benut bij twee complementair aan elkaar opererende organisaties.

Beweging 3.0 en Ska Kinderopvang, beide actief in de regio Eemland binnen de sector Zorg & Welzijn, hopen met de beoogde samenwerking de lokale samenwerking te bevorderen en blijven de mogelijkheden verkennen en initiëren. Eventuele toekomstige samenwerking op andere delen van hun dienstverlening sluiten zij dan ook niet uit. Het belang van de medewerker staat onverminderd te allen tijde centraal.

Louise Joosten, Ska; ‘Een mooie nieuwe samenwerking om een maatschappelijke rol te kunnen vervullen in een passende duobaan met aantrekkelijke arbeidsuren.’

Meer nieuws & blogs