Het is warm in Nederland. Warmer dan we gewend zijn. Vandaag en morgen worden zelfs extreem warm.

Vrijdag 15 juli

Al langer werden hoge temperaturen aangekondigd. Hierbij varieerden verschillende weermodellen echter sterk in welke temperatuur het zou worden. De voorspellingen varieerden van 25 tot 40 graden.

Dat was voor ons de reden om afgelopen vrijdag ons hittebeleid te activeren. We hebben dit hitteprotocol gedeeld met ouders, zodat ze weten wat we doen bij reguliere zomerse temperaturen.

Zondag 17 juli

Op zondagmiddag 17 juli heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan afgekondigd. De beslissing om het Nationaal Hitteplan te activeren wordt genomen door het RIVM, in overleg met het KNMI. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden, speelt een belangrijke rol voor het RIVM om het Nationaal Hitteplan te activeren.

Dit was het startsein voor Ska om verder in te grijpen. Met extreme voorspelde temperaturen van 34 en 37 graden, kunnen wij de veiligheid van de kinderen niet voldoende waarborgen. Veiligheid die wij uitermate serieus nemen.

Extreme temperaturen waar met name de jongste kinderen gevoelig voor zijn, omdat zij nog niet voldoende in staat zijn hun eigen temperatuur goed te reguleren. Op het heetste moment van de dag wordt het in onze locaties ondanks hittebeperkende maatregelen te warm. En ook voor onze medewerkers is het werken onder deze temperaturen met extra verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor de kinderen zeer belastend.
Deze achtergrond heeft ons op zondagmiddag 17 juli doen besluiten om naast het hitteprotocol ook het tropenrooster in te voeren en onze kinderdagverblijven vanaf 13.00 uur te sluiten.

De oudere kinderen van de BSO zijn beter in staat hun temperatuur zelf te reguleren. Maar ook oudere kinderen zijn kwetsbaar omdat zij niet altijd zelf actie ondernemen als ze het warm hebben. Deze temperaturen kosten hen veel energie. Daarom hebben wij het activiteitenprogramma van de BSO aan de temperatuur aangepast en eindigen we de dag om 17.00 uur.

Regelgeving

De kinderopvang heeft te maken met strikte regelgeving onder andere ook inzake de temperaturen. De temperatuur in de slaapkamers mag niet boven de 25 graden komen en de temperatuur van de groepsruimtes niet boven de 27 graden. Regels waaraan wij moeten voldoen.

Advies COC

Het in werking gaan van het Nationaal Hitteplan in combinatie met voorspelde temperaturen van 34 en 37 graden op zondagmiddag voor de maandag en dinsdag hebben wij opgepakt als een calamiteit. Als het erg warm wordt moet een kinderopvangorganisatie adequaat handelen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Een kinderopvangorganisatie is verplicht om de hitte in en buiten het gebouw in kaart te brengen en eventueel maatregelen te nemen.

Een calamiteit waarop wij snel moesten handelen, omdat het de veiligheid van de kinderen voor de volgende dag betrof. Hierna hebben wij gehandeld, omdat we ons beseffen dat ouders informeren over gewijzigde opvang de volgende dag sowieso ouders voor acute problemen stelt. We zijn hierin onbewust voorbij gegaan aan het adviesrecht van de COC. Dit is geen bewuste actie, maar het gevolg van het feit dat we de ontwikkeling naar extreme weersverwachtingen hebben opgepakt als een calamiteit, waarbij we zo snel mogelijk wilden handelen aangezien het reeds de volgende dag betrof.
NB: we zijn onbewust voorbij gegaan aan het adviesrecht van de COC zoals hierboven aangegeven.  Het is goed om hierover met de COC verder in gesprek te gaan en afspraken te maken over lange termijnoplossingen in kader van hittebestendigheid.

Klimaatverandering

Het is eerder bijna zo warm geweest als vandaag en morgen. Toen hebben we onze locaties open gehouden. Op die momenten is niet altijd aan de regelgeving m.b.t. de maximum temperaturen van de ruimtes voldaan.
Uiteraard realiseert Ska zich dat er sprake is van klimaatverandering. Er is daarom al eerder gestart met een scan van onze locaties met betrekking tot hitte en kou. Dit heeft geresulteerd in een lijst van te nemen maatregelen op onze locaties die (van bomen voor schaduw, screens, raamfolie, (plafond) ventilatoren tot mobiele airco’s). De grootste knelpunten zijn afgehandeld, maar de lijst is nog niet volledig klaar. Hierbij is het goed te beseffen dat we bij deze hitte en koude scan uitgaan van klimaatverandering, maar extreme uitschieters, zoals hitte van een enkele dag in het jaar, niet meegenomen zijn.

Uiteraard monitoren we deze dagen onze temperaturen in de locaties om op basis daarvan nog meer inzicht te krijgen voor het treffen van verdere voorzieningen (voor zover haalbaar) en maatregelen en indien nodig ons beleid aan te passen.

Voor de medewerkers werken we sinds vorig jaar met een aangepast klimaatbeleid dat we afgestemd hebben met onze OR.

Compensatie

In tegenstelling tot de berichtgeving in de brief naar ouders over eerdere sluitingen vanwege de extreme hitte op 18 en 19 juli ontvangen ouders wel compensatie van de gemiste uren. Deze compensatie verwerken wij op dezelfde wijze zoals ze van ons in de afgelopen periode gewend zijn. Ouders met alleen een vakantiepakket hebben hiermee nog niet te maken gehad. Zij krijgen de gemiste 1 ½ uur per dag volledig gecompenseerd.

Heb je gekozen voor de methode van volledige compensatie? Let dan op: over de uren die je niet betaalt heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dus geef de wijziging door aan de Belastingdienst via Mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app.

 Hopelijk is ons besluit de locaties eerder te sluiten om de veiligheid van kinderen te kunnen blijven garanderen met bovenstaande uitleg verduidelijkt.

Vriendelijke groet,
Louise Joosten, Directeur-bestuurder Ska Kinderopvang

Meer nieuws & blogs