Ska aanwezig bij de presentatie van NEOS

Op uitnodiging van NEOS (onafhankelijk expertisecentrum voor cultuuronderwijs) waren namens Ska Kinderopvang Joke Spruit (manager pedagogiek) en Linda van Westerlaak (project coördinator) aanwezig bij de presentatie van NEOS aan de gemeenteraad van Amersfoort en Leusden. Het doel was de gemeenteraad informeren over het belang van kunst- en cultuuronderwijs voor 0 tot 23-jarigen.

 

Er waren sprekers van verschillende organisaties aanwezig. De avond begon met Dixie Huurdeman, ook wel bekend als artiest Della Dix. Dixie is onderwijzer op middelbare scholen en vertelde over zijn manier van lesgeven. De essentie van zijn verhaal was dat juist studenten die niet altijd uit de verf komen in de klas, vaak door middel van dans- en kunstactiviteiten naar voren komen.

 

Vervolgens sprak Mirelle Beenders, docent Beeldend Creatief Agogisch Werk van MBO Amersfoort. Zij vertelde waarom MBO Amersfoort kunst- en cultuuronderwijs zo belangrijk vinden bij de opleidingen van Zorg en Welzijn. Gevolgd door Lori Murphy, directrice van ’t Startblok in Achterveld. Daarna was Ska Kinderopvang aan de beurt! Joke en Linda hebben verteld waarom Ska kunst- en cultuuronderwijs inzet bij 0 tot 4-jarigen en wat voor effect dit heeft.

 

Dankzij de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) heeft Ska meer middelen om bij kinderen met een VE-indicatie kunst en cultuur aan te bieden. Kinderen met een VE-indicatie zijn kinderen met een taal of sociaal-emotionele achterstand. Juist doordat zij de gesproken taal nog niet machtig zijn, kunnen zij zich door middel van dans, muziek en beeldende kunst uiten. We hebben hier verschillende voorbeelden van mogen geven.

 

Één van de gegeven voorbeelden gaat over een jongen die de gesproken taal nog niet machtig is, maar bij de derde muziekles van Carolien naast haar gaat zitten en vervolgens het liedje dat Carolien zingt mee begint te neuriën.

 

Het tweede voorbeeld gaat over een jongentje die in de zomer bij ons kwam voor de activiteit taal- en rekendans. Het jongentje wilde niet meedoen met het dansen en ging in een hoekje zitten spelen met auto’s. Het leek alsof hij niet deelnam aan de activiteit, maar bij thuiskomst vertelde hij honderduit over de dans- en muziekles: welke materialen ze gebruikten en welke liedjes ze zongen. Ondanks dat het jongentje niet actief meedeed aan de les, heeft hij wel een leuke en mooie ontwikkelervaring gehad.

 

Natuurlijk gaan onze pedagogisch medewerkers knutselen, dansen en zingen met de kinderen, maar wanneer er een vakdocent komt, prikkelt dit de nieuwsgierigheid van de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers krijgen zo de kans om een stapje achteruit te doen en de kinderen te observeren, waardoor zij nieuwe mogelijkheden zien om de kinderen ontwikkelkansen te bieden. Als er een externe vakdocent op de groep komt die de kinderen nog niet kennen, kun je het vergelijken met het gevoel alsof je op schoolreisje gaat. Je wordt nieuwsgierig en wil ontdekken en beleven.

 

Kunst- en cultuuronderwijs geeft kinderen meer handvaten om zich te uiten. Pedagogisch medewerkers krijgen de kans om de kinderen te observeren en kunnen nieuwe openingen vinden om kinderen te prikkelen in hun ontwikkeling.

Meer nieuws & blogs