3-6 maanden

3 - 6 maanden

Je kind ontwikkelt zich heel snel en gaat ook van alles uitproberen. Wat je kind ziet, dat wil het pakken. Geluidjes maken vinden baby’s in deze periode ook heel leuk. Kinderen horen hun eigen stem en merken dat hun ouders daarop reageren. Ze gaan steeds vaker geluidjes maken en ook op andere manieren je aandacht trekken. Ze leren van de reacties die ze krijgen.

Kinderen stoppen ook alles in hun mond, zoals hun vingertjes en speelgoed! Ze ontdekken namelijk niet alleen met hun ogen en handen, maar ook met hun mond. Ze ‘proeven’ alle nieuwe vormen en leren daarvan hoe dingen aanvoelen.

De eerste 6 levensmaanden worden de willekeurige bewegingen geleidelijk aan vervangen door bewuste bewegingen. Je kindje kan daardoor weer nieuwe ervaringen op doen die belangrijk zijn voor zijn verdere ontwikkeling: kijken, luisteren en grijpen. Vanaf 5 maanden raken kijken, luisteren, voelen en bewegen steeds beter op elkaar afgestemd.

Rollen

Als je baby ongeveer 4 maanden oud is, dan begint hij te rollen; van zijn buik op zijn rug en andersom. Geef hem regelmatig de ruimte om dit te oefenen.

Als de baby doelbewust gaat bewegen, komt het besef dat híj het is die dat belletje aan het rinkelen brengt. Hij wordt zich ook wat bewust van zijn directe omgeving en kan zijn aandacht richten. Hij wil zien wat er in zijn omgeving gebeurt. Het reageert zelfs op zijn eigen spiegelbeeld.

In het lieve filmpje hieronder ontdekt een baby een andere baby in de spiegel. Hij vindt het heel gezellig, maar is nog te jong om te beseffen dat hij het zélf is:

Gewetensvorming

Het geweten zorgt ervoor dat mensen zich gedragen zoals dat hoort, zonder dat een ander dat hoeft te vertellen. Een baby beseft nog niet wat mag en wat niet mag. Toch begint de vorming van het geweten al in het eerste jaar.

Zolang het kind nog geen innerlijk geweten heeft, is zijn opvoeder zijn geweten. Rond de negentien weken hoort de baby al goed- en afkeuring in een stem. En vanaf het moment dat hij op eigen kracht kruipend zijn omgeving verkent, krijgt hij steeds vaker met afkeuring te maken. Maar ook met goedkeuring: elk stapje verder in zijn ontwikkeling wordt immers enthousiast begroet.