Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling gaat over bewegen en hoe kinderen dit leren. Grijpen, omrollen, kruipen, lopen, gooien…

De eerste maanden gaan bewegingen bij baby’s nog automatisch. Een baby ‘wappert’ met de armpjes en schopt met de beentjes als hij enthousiast of boos is. Na een tijdje krijgt hij door dat hij zijn armen en benen kan sturen en leert daardoor zijn bewegingen bewust in te zetten.

In dit grappige filmpje zie je hoe baby Liv leert rollen:

Van grof naar fijn

In de eerste maanden ontwikkelt een baby vooral de grote motoriek, die steeds fijner wordt. Een baby leert bijvoorbeeld eerst grijpen, dan bewust grotere voorwerpen pakken en uiteindelijk kan hij de kleine kruimeltjes van tafel pakken.

De ontwikkeling in stappen

Bron: Mensenkinderen, door Steven Pont

Grofmotorische ontwikkeling

Gemiddeld (!) verloopt de grofmotorische ontwikkeling zo:

Kin oprichten (7 weken)
Al vanaf de 1e maand probeert een baby zijn kin wat op te richten en vanaf de 2e maand lukt dat steeds beter. Liggend op zijn buik kan hij het een paar seconden volhouden. Vanaf 3 maanden kan het kind wanneer het ondersteund zit, zijn hoofd kort zelf rechtop houden. Vanaf zo’n 6 maanden kan een baby als hij op zijn rug ligt zijn hoofd optillen om naar zijn voeten te kijken.

Rollen (13 weken)
In het begin rollen de meeste baby’s van de buik naar de rug en pas later ook van de rug naar de buik. Meestal is de 1e keer per ongeluk, als ze zich met de armen opdrukken en dan hun evenwicht verliezen. Dat kan dus een beetje schrikken zijn; ineens draait de wereld om! Het rollen van de rug naar de buik gebeurt later overigens niet per ongeluk, want daar zijn te veel bewuste handelingen voor nodig. Meestal gebeurt dit daarom pas rond de 6e maand.

Zitten (28 weken)
Na ruim een half jaar kan een kind zelfstandig zitten. Al vanaf ongeveer 3 maanden kun je een kind een tijdje goed ondersteund laten zitten, bijvoorbeeld met een paar kussens in de rug op de bank. Het hoofd wiebelt en wankelt dan nog wel een beetje, maar de meeste baby’s houden ervan om op dit manier te zitten. Het geeft wat afwisseling. Vanaf ongeveer de 9e maand kan een kind echt langdurig rechtop zitten.

Kruipen (44 weken)
Door de armen te strekken en de benen onder de romp te trekken kan het kind nu leren kruipen. De meeste kinderen kunnen dit rond de 9e maand.

Staan (50 weken)
Meestal kan een kind zo rond de 10 maanden staan. En dus vallen… Ze vallen altijd achterover op hun billen, dus het doet geen pijn. Reageer dus ook niet te heftig als je kind valt; hij is erop gebouwd.

Lopen (52 weken)
Gemiddeld lopen kinderen als ze ongeveer een jaar zijn, maar er zijn maar weinig kinderen die zich precies aan dat gemiddelde houden.