Onze missie & visie

Ska Kinderopvang biedt professionele kinderopvang. In ons aanbod sluiten wij aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en vragen van ouders en bedrijven. Binnen het aanbod werken wij, met effectieve inzet van mensen en middelen, op basis van heldere pedagogische uitgangspunten.

Ska streeft ernaar dat:

Ouders in Amersfoort, Leusden en Nijkerk voor hun kinderen gebruik kunnen maken van kwalitatief goede opvang in de eigen woonomgeving. De voorzieningen staan op loopafstand van basisscholen en/of in de buurt van andere voorzieningen.

De Ska-opvangvoorzieningen onderdeel zijn van een netwerk gericht op opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning voor nul- tot twaalfjarigen in de wijk.

Ouders en kinderen kunnen rekenen op een veilig en samenhangend netwerk, dat kinderen begeleidt en stimuleert in hun ontwikkeling, ouders ondersteunt in hun opvoedtaak en laagdrempelig is als bijzondere ondersteuning aan ouders en/of kinderen noodzakelijk is.