Bel onze klantenservice: 033 - 470 13 03 Inloggen op Mijn Ska
 
033 - 470 13 03 Menu
 
U bent hier: Home / Jaarverslag 1111 / Raad van Toezicht
Jaarverslag 1111

Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Ska Kinderopvang. De Raad van Toezicht kwam 7 keer bijeen in 2017.

Naast de gebruikelijke jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals jaarwerkplan, begroting, jaarrekening, accountantscontrole en risicomanagement, heeft de RvT onder andere gesproken over het nieuwe pedagogisch beleid en de samenwerking met onderwijs. Ook het relatief hoge ziekteverzuim in de organisatie heeft de aandacht van de RvT. Natuurlijk heeft de RvT zich ook geïnformeerd over de nieuwe wet IKK. In 2017 zijn de statuten en de reglementen van de RvT en de bestuurder geactualiseerd en gewijzigd, na goedkeuring door de RvT.

Contact met de organisatie

De RvT-leden hebben ook dit jaar weer in tweetallen de centrale oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam bezocht. Bij deze bezoeken werd steeds de rol van de Raad van Toezicht binnen de Ska en de verhouding met de directeur-bestuurder besproken. De contacten en de communicatie zijn prettig en informatief,  maar de vormgeving van de bezoeken aan de diverse interne geledingen blijft een aandachtspunt: op welke wijze kan de RvT maximale meerwaarde realiseren?

Themadagen VTOI-NVTK

Verder hebben verschillende Rv-leden deelgenomen aan de themadagen van de NVTK, inmiddels VTOI-NVTK (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen-Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang).