Winst- en verliesrekening

Jaarverslag 2013

Winst- en Verliesrekening SKA 2013

in euro, geconsolideerd

  SKA SPL SKA geconsolideerd
  2013 2013* 2013** Begroot 2013 2012
Omzet 17.475.125 379.018 17.854.143 18.793.548 20.281.879
           
Personeelskosten 12.579.385 294.096 12.861.023 12.872.944 14.318.088
Huisvestingskosten 3.083.960 62.169 3.133.716 3.199.675 3.133.202
Inventariskosten 100.825 4.887 105.712 158.986 148.020
Verzorgingskosten 571.547 3.804 575.351 559.240 633.620
Kantoorkosten 435.749 10.245 446.211 443.653 455.171
Algemene kosten 188.823 13.994 220.478 280.311 279.740
Totaal bedrijfskosten 16.960.289 389.195 17.342.490 17.514.810 18.967.841
           
Bedrijfsresultaat 514.836 -10.177 511.653 1.278.738 1.314.038
           
Afschrijvingskosten 1.036.801 3.119 1.049.372 1.051.347 1.054.257
Rentebaten en -lasten 179.438 -1.297 178.519 181.428 187.172
Resultaat voor belastingen en bestemming -701.402 -11.999 -716.239 45.963 72.609
           
Belastingen -118.882 - -118.882 12.500 15.852
Resultaat voor bestemming -582.520 -11.999 -597.357 33.463 56.757
           
Bestemmingsreserves -70.000 -15.935 -81.802 - -90.000
           
Resultaat na bestemming -512.520 3.936 -515.555 33.463 146.757

* Betreft SPL vanaf 1 april 2013 ** Inclusief afwikkeling STAP