Overzichten

Jaarverslag 2013

Overzichten

Aantal medewerkers in dienst van SKA

31.12.2012 31.12.2013
Soort dienstverband Aantal Fte's Aantal Fte's
Medewerkers in tijdelijke / vaste dienst 508 309,68 447 273,98
Medewerkers in opleiding (bbl) 0 0 0 0
Totaal 508 309,68 447 273,98

Functieverdeling

31.12.2012 31.12.2013
Functie Aantal Fte's Aantal Fte's
Directeur-bestuurder 1 1 1 1
Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89
Regiomanager 2 1,89 2 1,89
Manager kinderopvang 13 12,44 14 12,22
Administratief medewerker (totaal) 17 10,99 16 8,71
Waarvan op locatie 15 10,99 13 7,6
Waarvan op centraal bureau 2 0 3 1,11
Meewerkend coördinator bso 13 9,58 13 9,78
Meewerkend coördinator kdv 9 8,81 6 5,57
Pedagogisch specialist 29 24,53 27 22,42
Pedagogisch (flex)werker kdv 218 140,9 170 116,81
Pedagogisch (flex)werker bso 76 28,7 51 20,85
Pedagogisch (flex)werker pwp - - 18 6,33
Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 72 31,06 58 19,76
Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 3 1,66 14 8,05
Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv - 11 6,44
Huishoudelijk medewerkers 5 2,49 4 1,82
Waarvan op locatie 2 0,85 2 0,85
Waarvan op centraal bureau 3 1,64 2 0,97
Klantencontacten 16 11,27 15 11,19
Secretariaat* 4 2,67 3 2
Communicatie 2 1,39 2 1,39
Projecten** 3 2,56 2 1,56
HR 10 7,35 9 6,69
Financiën, Facilitaire zaken en ICT 14 10,68 10 8,61
Totaal 508 309,68 447 273,98

* inclusief management assistent regiomanagement + adm. ondersteuning secretariaat ** projectmanagers kwaliteit én nieuwe producten

Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week

31.12.2012 31.12.2013
Totaal aantal dienstverbanden (exclusief 0-urencontracten) 22,20 21,96
Manager kinderopvang 34,46 31,32
Meewerkend coördinator kdv 32,40 33,48
Meewerkend coördinator bso 26,54 27
Pedagogisch specialist 30,45 29,88
Pedagogisch (flex)werker kdv 23,38 24,64
Pedagogisch (flex)werker bso 13,11 14,85
Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 15,53 12,26
Pedagogisch (flex)werker pwp - 12,54
Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 19,92 20,16
Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv - 21,24

Leeftijdsopbouw

Leeftijdscategorie Aantal per 31-12-2012 % Aantal per 31-12-2013 %
15 - 24 83 16,31% 31 6,94%
25 - 34 227 44,79% 193 43,18
35 - 44 94 18,47% 104 23,27%
45 - 54 73 14,35% 81 18,12%
55+ 31 6,1% 38 8,50%
Totaal 508 100% 447 100%

Aantal mannen en vrouwen

31.12.2012 31.12.2013
Aantal mannen 27 15
Aantal vrouwen 481 432

In- en uitstroom

In- en uitstroom (exclusief vakantiemedewerkers) instroom 2012 in aantal instroom 2012 in fte uitstroom 2012 in aantal uitstroom 2012 in fte instroom 2013 in aantal instroom 2013 in fte uitstroom 2013 in aantal uitstroom 2013 in fte
Pedagogisch werkers (inclusief coördinatoren, specialisten en bbl-ers) 66 13,41 101 25,24 41 6,08 122 24,55
Managers kinderopvang 1 0,89 2 1,89 0 0 0 0
Administratief medewerkers - - - - - - 1 0,69
Medewerkers centraal bureau 5 3,90 6 2,78 1 0,00 18 10,19
Totaal aantal medewerkers 72 18,2 109 39,91 42 6,08 141 45,43

Ziekteverzuim

Verzuimpercentage* 2012 2013
Totaal verzuimpercentage 7,01% 7,22%
Kort verzuim 1,16% 1,24%
Middellang verzuim 8 – 42 dgn 1,19% 1,28%
Lang verzuim 42 – 365 3,98% 4,7%
> 365 dagen 0,67% 0,67%

*bron: Planrad, Verzuimrapportage (exclusief zwangerschap en ziek ten gevolge van zwangerschap)

Verlof

Verlofsoort Aantal uren 2012 Aantal uren 2013
Zwangerschapsverlof 19.181 10.338
Ouderschapsverlof 3.146 4.289
Zorgverlof 208 317
Onbetaald verlof 717 1.393
Calamiteitenverlof 65 37
Bijzonder verlof 1.104 1.443
Totaal 24.421 17.817

Arbobeleid en RI&E

In 2013 hebben we géén meldingen gehad van een (bijna-)bedrijfsongeluk.

Vertrouwenspersoon

Er is dit jaar 2 keer een beroep gedaan op onze (externe) vertrouwenspersoon. De meldingen hadden een vervolgcontact en zijn naar tevredenheid van betrokkenen behandeld. De aard van beide meldingen was gelegen op het gebied van de arbeidsverhoudingen en verschil van inzicht tussen manager en medewerker.

Interventies in verband met voorkomen beperken verzuim

Interventie aantal medewerkers Kosten
AD onderzoek spoor 1 en / of 2 € 6.353
Coaching / bedrijfsmaatschappelijk werk € 881
Multidisciplinair traject (werkgeversmodule) € 1.050
Inzet bedrijfsarts SMO € 2.614
Overige Interventies € 6.500
Totaal € 17.398

Naast bovenstaande interventies worden er ook vanuit het contract met onze arbodienst ArboVitale de nodige interventies gedaan ter voorkoming en beperking van het verzuim.

Verplichte training en scholing

EHBO en BHV
Training Ergocoach

Training en scholing in het kader van de organisatiedoelstellingen

VIB voor pedagogisch werkers kdv, bso, pwp
VIB kwaliteitskring
Methodisch werken
Toetsen allemaal Taal
Werken met 10+ in de BSO
Basistraining activiteitenbegeleiding
Training klantgerichte communicatie
Training basiscommunicatie
Training signaleren van en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling
E-learning modules KINDwijzeracademie
Training interne audits
Trainingen werkbegeleiders
Cursus sfeerbeleving

Training / opleiding individueel

HBO kernopleiding Pedagogiek
Opleiding VE

Trainingen overig en congressen en dergelijke

Training Train de Trainer
Training begeleiding en ontwikkeling
Cursus rapporteren en Analyses Afas
Cursus jaarwerk en payroll
Training risicomonitor
Belbin en effectief leiderschap
Congres Management Kinderopvang
Seminar jonge burgers (3 deelnemers: Kriskras, Paal 8 en Bengelenberg)
Seminar Fuck de Regels
Bijdrage Berlijnstage (2012, rekening 2013)
Congres Dag van de Trainer
Uitwisselingsdag kwaliteit in Amersfoortse kinderopvang
Congres kinderopvang Live! (3x)
Dit werkt! Bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging

Aantal leerlingen / stagiairs 2013

1e halfjaar 2013 45
2e halfjaar 2013 27
hele jaar 2013 23