Voorwoord

Jaarverslag 2013

Voorwoord

Ons thema voor 2013 was ‘De kunst van het balanceren’. Dat is uiteindelijk ook precies wat we moesten doen. De steeds verdergaande krimp vroeg voortdurend om afwegingen te maken.

Welke maatregelen moeten we wanneer treffen om de organisatie ook voor de lange termijn gezond te houden? Op welke wijze kunnen we vorm blijven geven aan onze missie en visie? Hoe kunnen we ons strategisch beleid tot uitvoer blijven brengen? En niet te vergeten: gaat het ons lukken om de voornemens uit het jaarwerkplan 2013 te realiseren? Het hele jaar betekende dit moeilijke besluiten nemen en een voortdurende alertheid.

Terugkijkend op alle voornemens voor 2013 kunnen we constateren dat we vrijwel alle voornemens ook feitelijk hebben gerealiseerd. Al in september 2012 begonnen we de omvorming van de peuterspeelzalen naar peuterwerkplaatsen en voorscholen. Het hele jaar door hebben we nieuwe peuterwerkplaatsen en voorscholen geopend, zowel in basisscholen als in kinderdagverblijven. Peuters uit de wijk spelen er samen met de peuters uit het kinderdagverblijf. Op alle groepen is het mogelijk kinderen met recht op voorschoolse educatie te plaatsen, iedere peuter kan zo terecht in de eigen woonomgeving. Een feest om op terug te kijken en iets om supertrots op te zijn. Amersfoort wordt vaak aangehaald als good practice.

In 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met Stichting Peuterspeelzalen Leusden (SPL). Verheugend nieuws, want het versterkt beide partijen. Twee peuterspeelzaalgroepen zijn inmiddels gehuisvest in het kinderdagverblijf. Dat bevordert de integratie van beide voorzieningen voor jonge kinderen. Daarmee vervulden we één van onze opgaven uit het strategisch beleid (Zin in de Toekomst).

Veel van onze automatiseringsopgaven zijn inmiddels afgerond en volop in gebruik. Vooral de administratieve lasten zijn daardoor verminderd. De ureninzet van medewerkers wordt tot op detailniveau geregistreerd, is makkelijk te volgen en zo nodig bij te sturen. Het ouderportaal 'Mijn SKA’ is gestart en heel goed door ouders ontvangen. Dit is met recht een echte noviteit te noemen.

Op de bso’s werden weer heel leuke activiteitenprogramma’s uitgevoerd. Indrukwekkend was de speelfilm: ‘De Schat van de Lange Jan’ die de kinderen van bso Lange Jan samen met een superpappa en de bso-medewerkers maakten. Prachtig hoe de historie van Amersfoort in de film is verwerkt. Er was zelfs een hoofdrol weggelegd voor ons duurzame vervoermiddel ‘de Stint’. Kinderen vinden de film geweldig. Hij werd in een echte bioscoop getoond en de jonge acteurs hadden een speciaal ‘rode loper’-momentje. Heel bijzonder.

Op de drempel van het nieuwe jaar introduceerden wij met een stevige campagne onze nieuwe dienstverlening ‘klein label’: goede kinderopvang met een kleine maat. Kinderopvang met beperktere openingstijden en daardoor lagere kosten voor ouders.

2013 was net als 2012 een heel pittig jaar. Gegeven het feit dat de dalende vraag voornamelijk wordt veroorzaakt door externe factoren ben ik er trots op dat we in staat zijn geweest een aantal heel belangrijke uitgangspunten overeind te houden. We hadden ons voorgenomen in verband met de krimp geen locaties te sluiten en te gaan voor het behoud van pedagogisch werkers met een vast contract. Dat is tot nu toe gelukt. Deze twee uitgangspunten worden zowel door ouders als medewerkers ook mee gedragen. De basis moet blijven staan. Dat maakt overigens het gedwongen afscheid van andere medewerkers niet minder pijnlijk. Iedereen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie, daar willen we hen ook nogmaals voor bedanken!

Annegreet van Dijk directeur-bestuurder