Facilitair, huisvesting en ICT

Jaarverslag 2014

Facilitair, Huisvesting en ICT

Facilitaire zaken

De afdeling Facilitaire zaken heeft zich in 2014 vooral bezig gehouden met de voorbereidingen en uitvoeringen van aanpassingen als gevolg van de ingezette organisatieveranderingen. Ook voor de afdeling Facilitaire zaken geldt dat per begin 2015 de afdeling krimpt. De werkzaamheden rondom het digitaliseren van belangrijke informatie zijn verder uitgevoerd. Alle huurcontractgegevens, locatieplattegronden, bestellingen en raamovereenkomsten zijn nu digitaal beschikbaar.

Om ouders te ontlasten van allerlei huishoudelijke werkzaamheden is SKA in 2014 gestart met een pilot van diverse gemaksdiensten. Zo zijn er pilots gehouden met een kinderkapper op locatie, het verzorgen van dagverse meeneemmaaltijden voor ouders en een strijkservice. Verder is er een overeenkomst gesloten met een fotograaf, die alle kinderen op het kinderdagverblijf heeft gefotografeerd, waarna ouders deze foto’s kunnen bestellen. Deze gemaksdiensten worden in 2015 verder uitgebreid.

Huisvesting

In 2014 zijn veel acties uit het meerjarenonderhoudsplan van de verschillende locaties opgepakt en uitgevoerd. Kindercentrum Plons heeft een metamorfose ondergaan en is opnieuw geschilderd en ingericht. De Puntmuts heeft tevens een opknapbeurt gehad, waardoor alles er weer fris uitziet.

De SKA heeft afstand moeten doen in 2014 van enkele locaties.  In een aantal gevallen door externe omstandigheden, in andere gevallen in verband met de gedaalde vraag.

Het gebouw van kinderdagverblijf het Speelbos is overgedragen aan Meander Medisch Centrum dat zorg draagt voor de sloop van alle gebouwen op het voormalig ziekenhuisterrein. 

Kinderdagverblijf de Krullevaar in de Neng in Hoogland moest sluiten, omdat de gemeente Amersfoort heeft besloten de bibliotheek  naar de Neng te verhuizen.

Kinderdagverblijf het Buitenhuis en peuterwerkplaats Olleke Bolleke/bso de Uitkijktoren zijn gesloten; de kinderen worden nu opgevangen in nabijgelegen locaties. 

Tienergroep Cooldown verhuisde van kindercentrum Klein Amersfoort (Calveen) naar een schoolwoning in Nieuwland om plaats te maken voor de inhuizing van kinderdagverblijf de Papegaai.

Er zijn verschillende verkennende gesprekken gevoerd en onderzoeken gedaan naar het opstarten van nieuwe locaties. Concreet wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe locatie in Nijkerk, waarbij SKA nauw gaat samenwerken met basisschool Het Baken van KPOA. 

Voor Achterveld (SPL) staat op verzoek van de gemeente herhuisvesting van de peuterwerkplaats in basisschool St. Jozef gepland.  

Gewijzigd gemeentebeleid heeft ertoe geleid dat alle bso-contracten per 2014 moesten worden herzien. In overleg met de schoolbesturen van KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort, Meerkring (Openbaar Primair Onderwijs) en PCBO Amersfoort  (Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort) zijn alle bso-contracten herzien.

In 2014 is een eerste samenwerking gestart met een lokaal Mamacafé. Wij stelden de ruimte van onze voorschool de TamTam beschikbaar aan Mamacafé het Soesterkwartier. Streven is om in 2015 meerdere locaties beschikbaar te stellen voor Mamacafés.

Openingsfeest Mamacafé Soesterkwartier

2014 was het jaar van ‘Baby’s in de hoofdrol’. Om deze reden zijn bij wijze van pilot op kinderdagverblijven Plons en de Zilverberg speciale, aantrekkelijke babyruimtes ingericht in de groepsruimtes. 

Babyruimte op kdv Plons (Nieuwland)

Duurzaamheid

SKA besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo wordt er op locaties gewerkt met een energiemonitoringssysteem, hebben we een locatie met zonnepanelen en maken we geen gebruik van leaseauto’s, maar gaan we zoveel mogelijk op de fiets of met de Greenwheels-auto. Daarbij besteden wij extra aandacht aan het aspect duurzaamheid bij het selecteren van onze leveranciers en maken we gebruik van groene stroom.

In 2014 hebben we met de invoering van Stints op verschillende bso’s weer een nieuwe stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Waar kinderen voorheen van school gehaald werden met taxi’s doen we dat vanaf 2014 zo veel mogelijk met deze elektrische bolderwagens. Inmiddels rijden er 13 SKA-Stints rond in Amersfoort. Goed voor het milieu en de kinderen vinden het fantastisch.

Uitreiking van het keurmerk 'Groene Kinderopvang' aan het team van kdv Uit de Kunst (Vathorst)

In 2013 is een start gemaakt met het project ‘Groene Kinderopvang’ waarbij verschillende locaties het keurmerk ‘Groene Kinderopvang’ hebben gehaald. Ook in 2014 is dit project voorgezet en hebben verschillende locaties dit keurmerk ontvangen. Het streven is dat in 2015 alle kinderdagverblijven het keurmerk ‘Groene Kinderopvang’ hebben gehaald.

ICT

In 2013 hebben we binnen een aantal pilotlocaties een start gemaakt met het ouderportaal Mijn SKA; dit is in 2014 verder uitgerold. Alle locaties werken nu met Mijn SKA. Ouders kunnen via www.mijnska.nl de ontwikkelingen van hun kind volgen, hun kind afwezig melden en extra opvangdagen aanvragen. Aanvragen voor ruil-/extra dagen worden ‘automatisch’ beoordeeld. Dit betekent dat als er plek is op de betreffende groep direct bevestigd wordt aan de ouder dat de aanvraag goedgekeurd is. Hiermee krijgen ouders 24/7 direct antwoord op hun aanvragen en worden medewerkers op de groep ontlast. Per 1 januari 2015 is gestart met een puntensysteem. Ouders ontvangen punten als zij hun kind tijdig, in Mijn SKA, afmelden. Deze punten kunnen zij inzetten voor extra opvang op een ander moment.

Vanaf 2015 komen er in Mijn SKA nog meer functionaliteiten beschikbaar, waarvoor in 2014 de voorbereidingen zijn gestart. Ook zijn de eerste voorbereidingen gedaan om het ouderportaal uit te rollen voor dochterorganisatie SPL. In februari 2015 is het ouderportaal door SPL in gebruik genomen.

Om de bereikbaarheid van locaties te verbeteren is een nieuwe telefoonomgeving uitgerold. Locaties werken voortaan met mobiele telefoons, maar zijn wel bereikbaar op de bekende vaste nummers. In 2015 wordt dit systeem nog verder ontwikkeld en komen nieuwe functionaliteiten voor medewerkers beschikbaar.

De ICT-omgeving van SKA is aan vervanging toe. Het traject van vervanging is in 2014 opgestart met verkennende gesprekken met verschillende ICT-leveranciers. De nieuwe omgeving wordt gelijktijdig ingericht op de recent gewijzigde organisatiestructuur.