Winst- en verliesrekening

Jaarverslag 2014

Winst- en verliesrekening SKA 2014

in euro, geconsolideerd

  SKA SPL SKA geconsolideerd
  2014 2014 2014 Begroot 2014 2013
 
Omzet 15.695.128 516.146 16.211.275 17.219.820 17.854.143
Personeelskosten 11.411.302 426.929 11.838.231 11.732.734 12.861.023
Afschrijvingskosten 992.807 5.125 997.932 1.004.939 1.049.372
Huisvestingskosten 2.738.111 68.453 2.806.565 2.983.782 3.133.716
Inventariskosten 61.929 4.052 65.982 116.032 105.712
Verzorgingskosten 497.692 2.828 500.520 503.735 575.351
Kantoorkosten 453.986 12.654 466.640 433.113 446.211
Algemene kosten 229.160 969 230.129 247.450 220.478
Totaal bedrijfskosten 16.384.988 521.010 16.905.999 17.021.785 18.391.863
           
Bedrijfsresultaat -689.860 -4.864 -694.724 198.035 -537.720
           
           
Rentebaten en -lasten 137.644 536 138.180 165.976 178.519
Resultaat voor belastingen en bestemming -827.504 -5.400 -832.904 32.059 -716.239
           
Belastingen -189.627 - -189.627 4.879 -118.882
Resultaat voor bestemming -637.877 -5.400 -643.277 27.180 -597.357
           
Bestemming-
reserves
-27.691 0 -27.691 - -81.802
           
Resultaat na bestemming -610.186 -5.400 -615.586 27.180 -515.555