Medewerkers

Jaarverslag 2014

Medewerkers

Reorganisatieplan 'SKA in beweging 2013/2014'

Ook 2014 stond in het teken van het voortdurend aanpassen van de organisatie aan de dalende vraag naar kinderopvang.  Wij hebben weer afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers op het centraal bureau, de keuze moeten maken de functie manager kinderopvang te laten vervallen en helaas gedwongen afscheid moeten nemen van een 35-tal pedagogisch werkers. Gelukkig hebben we een aantal medewerkers kunnen behouden doordat we  hen konden herplaatsen in een andere functie binnen de SKA. De andere medewerkers worden op basis van het Sociaal Plan via een mobiliteitsbureau begeleid naar ander werk buiten de SKA. We hopen dat zij snel een mooie nieuwe uitdaging zullen vinden. Een aantal medewerkers heeft zelfs al een nieuwe baan gevonden!

Allemaal taal

Op al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen met educatieve (VE-) methodes als Uk & Puk, Puk & Ko en Piramide. Er is daarbij veel aandacht voor taal. Het is dan ook belangrijk dat de pedagogisch werkers de Nederlandse taal goed beheersen. Alle pedagogisch werkers die in de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VE) werken, dienen dan ook te beschikken over het taalniveau 3F voor lezen en spreken en 2F voor schrijven / taalverzorging. 

Inmiddels (peildatum begin 2015) hebben bijna al onze pedagogisch werkers die werken op het kinderdagverblijf of de peuterwerkplaats/voorschool het vereiste taalniveau.  In totaal zijn er inmiddels 212 medewerkers, waar nodig met aanvullende training, voor de toets geslaagd! Dat is een resultaat waar we trots op zijn!