Ondernemingsraad

Jaarverslag 2014

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft in 2014 een druk jaar gehad. We kwamen in totaal 18 keer bij elkaar. Van die 18 vergaderingen waren er 4 met de  directeur-bestuurder. Ook zijn er diverse ad hoc overlegmomenten met diverse managementleden geweest. Er is  over de volgende onderwerpen vergaderd:

  • Omzetten tijdelijke contracten bso-medewerkers naar vaste contracten (positief advies)
  • Reorganisatie overhead centraal bureau februari 2014 (ronde 3) (positief advies)
  • Reorganisatie managers, augustus 2014 (ronde 4) (positief advies)

Daarnaast zijn nog de volgende onderwerpen en beleidsstukken behandeld:

  • Taaltoets,
  • Hbo’ers op de groep,
  • klein label,
  • Mijn SKA,
  • Coördinator kinderdagverblijf

Reorganisatie

Helaas was het ook voor de SKA noodzakelijk drastische stappen te zetten naar aanleiding van de gedaalde vraag naar kinderopvang. We zijn in 2014 zelfs tot ronde 4 van 'SKA in beweging' – gedwongen ontslag van pedagogisch werkers – gekomen. Een moeilijke stap voor de directie, maar ook voor de OR. We zijn ons bewust van de impact die elke stap heeft gehad. Maar zorgvuldig afwegen is een van de belangrijkste functies van de OR. We staan voor een goede balans tussen organisatie en personeel. 

Scholing OR-leden

De OR heeft na een jaar geen trainingen te hebben gevolgd, dit jaar weer een training gehouden. We hebben ons zelf in twee dagen getraind. De OR werkt in werkgroepjes en elk werkgroepje heeft een onderwerp uitgewerkt.  We hebben de werkkostenregeling besproken, een strategisch plan en doelen voor de OR gemaakt en 'de hoeden van Bono' (vergadermanier) geoefend. Een afwisselend programma maakte dat we in die twee dagen keihard hebben gewerkt aan een goede teambuilding en aan belangrijke stukken die de OR de komende periode behandelt.

Taaltoets

In 2014 is er een start gemaakt met de taaltoets. Een landelijke toets die de pedagogisch medewerkers moeten afleggen op 4 onderdelen; mondeling, begrijpend lezen, taalverzorging en luisteren. Het niveau van de medewerkers moest van 2F naar 3F (dat gelijk staat aan havo-niveau). Dit was voor sommige een pittige kluif! Als OR hebben we flink de vinger aan de pols gehouden en overleg gehad over de stand van zaken. 

Samenstelling van de OR 2014

   
Anneke Weijman voorzitter
Inez van Eijk secretaris
Wilma Jansen lid
Miranda Bron lid (tot november 2014)
Meike Dijkstra lid
Sanne Veerman lid
Mar-Jan van der Wal lid
Astrid Jansen lid