Voorwoord

Jaarverslag 2014

Voorwoord 

Terugkijkend op 2014 kan ik niet anders dan trots zijn op onze organisatie. Ondanks alle maatregelen die genomen moesten worden in verband met de dalende vraag naar kinderopvang,  bleef de spirit positief onder de medewerkers. Ook onder  medewerkers die al boventallig waren verklaard en wisten dat ze de SKA  gingen verlaten. Bewonderenswaardig. Managers kinderopvang bleven ondanks eigen vertrek hun uiterste best doen om alle veranderingen zo soepel mogelijk voor kinderen, ouders en ook voor hun medewerkers te laten verlopen. 

Voor het eerst moesten we als SKA namelijk ook het vertrek van een aantal pedagogisch werkers in vaste dienst aankondigen. Arbeidswetgeving houdt geen rekening met opgebouwde gehechtheidsrelaties tussen kinderen en pedagogisch werkers. Dat betekende en betekent nog steeds dat teams van samenstelling moesten wisselen en dat op sommige locaties van veel medewerkers afscheid is genomen.  Het is fijn om te merken dat ouders ondanks alles veel begrip en geduld hebben getoond in het hele proces. Veel oudercommissies hebben zich ondersteunend opgesteld en maakten het mogelijk samen op te blijven trekken. Ik wil hen daarvoor ontzettend hartelijk danken.

Kleine sleutels tot succes

Het jaarthema van 2014 was: ‘Kleine sleutels tot succes’.  En daar hebben we in 2014 hard aan gewerkt. 

klein label

In veel wijken is het inmiddels mogelijk klein label af te nemen. Het gebruik van deze opvang met korte dagen neemt  gestaag toe.

Communicatie

We hebben veel promotieacties ondernomen  voor ‘klein label’ en onze andere vormen van dienstverlening. De website is geheel vernieuwd, responsief, een stuk overzichtelijker en vooral beter toeleidend naar specifieke informatie. 

Ouderportaal Mijn SKA

Een super succes is ook de uitrol van het ouderportaal Mijn SKA.  Ouders zijn enthousiast: via de app kunnen ze altijd en overal zien wat hun kind op de opvang beleeft en kunnen ze gemakkelijk berichtjes met de medewerkers uitwisselen.  Het nieuwe automatische puntensysteem waarbij ouders gemiste dagdelen op een ander tijdstip als extra opvang kunnen afnemen, scoort ook zeer goed. 

Baby's centraal

We hebben de baby’s in de hoofdrol geplaatst. Alle medewerkers hebben de babymodule succesvol afgerond. Op www.ska.nl/baby vinden jonge ouders allerlei interessante informatie en leuke weetjes over hoe je baby zich ontwikkelt. We presenteren de informatie periodiek via Facebook en in de nieuwsrubriek op onze website.

Natuur & techniek

We hebben een start gemaakt met het thema Natuur & techniek in de bso. Daar borduren we in 2015 op voort. Onze aansprekende thema’s worden door kinderen zeer  gewaardeerd.  
 

Bedankt!

Wat is er weer ontzettend veel werk verzet in een jaar. Een jaar met moeilijke opgaven maar ook met veel mooie successen.  Ouders, medewerkers, management , oudercommissies, centrale oudercommissie, ondernemingsraad en Raad van Toezicht, en samenwerkingspartners: hartelijk dank voor alle warme inzet om voor de kinderen een rijke ontwikkelomgeving te blijven creëren! Het blijft een geweldig mooie opdracht.

Annegreet van Dijk,

directeur-bestuurder SKA