Facilitair, huisvesting en ICT

Jaarverslag 2015

Facilitair, Huisvesting en ICT

Facilitaire zaken

De afdeling Facilitaire Zaken heeft zich in 2015 vooral beziggehouden met het doorvoeren van aanpassingen als gevolg van de ingezette organisatieveranderingen. De afdeling zelf is in 2015 teruggebracht van 4 naar 2 medewerkers. 
 

Huisvesting

Onderhoud

Het meerjarenonderhoudplan was ook in 2015 leidend voor het uitvoeren van werkzaamheden op de verschillende vestigingen. Naast het reguliere onderhoud zijn er op een viertal vestigingen grote werkzaamheden verricht. Zo is kindercentrum de Dobbelsteen van binnen én buiten geschilderd en opnieuw ingericht. Kindercentrum de Jonkvrouw en kindercentrum Binnenstebuiten zijn van buiten opnieuw geschilderd. Kindercentrum de Mammoet in de wijk Zielhorst is verbouwd, geschilderd en opnieuw ingericht.

Locaties 

De SKA heeft in 2015 afstand gedaan van diverse vestigingen. Zo zijn er in de wijk Zielhorst een aantal bso-locaties samengevoegd in 1 vestiging: bso de Jungle in kindercentrum de Mammoet. Hiervoor is extra ruimte aangetrokken in wijkcentrum ’t Middelpunt in hetzelfde (multifunctionele) gebouw. Daarnaast zijn 2 bso’s in de wijk Soesterkwartier samengevoegd. Kinderdagverblijf Tuijl in Hooglanderveen is gesloten.

In Nieuwland/Calveen zijn er ook wat verschuivingen geweest. Tienergroep Cooldown is verhuisd naar bso Lange Jan en is nu weer een groep van deze bso (onderdeel van kindercentrum Klein Amersfoort). Voorschool Flipper is verhuisd naar basisschool de Border en tevens is daar een nieuwe bso geopend: de Waterval. 

Ook is er in 2015 een nieuw kinderdagverblijf geopend in de wijk Randenbroek. Kinderdagverblijf Harlekijn is daar vanaf 28 september geopend met ruimte voor 2 groepen. Dit nieuwe kinderdagverblijf is ingericht en voorzien van 2 grote, nieuwe ontdektuinen. Kinderdagverblijf Harlekijn maakt onderdeel uit van kindercentrum Harlekijn waarin ook bso Ondersteboven en voorschool Harlekijn zijn gevestigd.

Er zijn verschillende verkennende gesprekken gevoerd, en onderzoeken gedaan naar het opstarten van nieuwe locaties. Concreet wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe locatie in Nijkerk, waarbij SKA nauw samenwerkt met basisschool Het Baken van KPOA. De locatie gaat met ingang van het nieuwe schooljaar 2016'17 open.

Ook zijn eind 2015 veel inspanningen gepleegd om een failliet kinderdagverblijf in Amersfoort over te nemen. Dit is gelukt; dit kinderdagverblijf in het Bergkwartier - de Bergkei - maakt nu ook deel uit van de SKA.

In 2015 is het huurcontract voor kinderdagverblijf Plons en bso de Snorkels geëxpireerd. De onderhandelingen over verlenging van dit contract zijn opgestart en worden begin 2016 afgerond.

Op het centraal bureau is ruimte vrij gemaakt om twee externe partijen te kunnen huisvesten. Hiervoor zijn er op de begane grond verschillende ruimten leeggemaakt. Medewerkers van het centraal bureau van de SKA zijn daarvoor verhuisd naar de eerste verdieping van deze locatie.

Duurzaamheid

SKA besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo wordt er op de vestigingen gewerkt met een energiemonitoringssysteem, hebben we een vestiging met zonnepanelen en maken we geen gebruik van leaseauto’s, maar gaan we zoveel mogelijk op de fiets of met auto’s van Greenwheels. We besteden ook extra aandacht aan het aspect duurzaamheid bij het selecteren van onze leveranciers en we maken gebruik van 100% groene stroom en 100% groen gas via GreenChoice.

In 2015 zijn het aantal Stints (elektrische bakfietsen) uitgebreid en wordt er door meer vestigingen gebruik gemaakt van deze milieuvriendelijke manier van vervoer. 

Groene kinderopvang
In 2013 hebben we een start gemaakt met het project ‘Groene Kinderopvang’. Een aantal vestigingen heeft in dat jaar het keurmerk ‘Groene Kinderopvang’ behaald. In 2014 en 2015 is dit project voorgezet en heeft nog een aantal vestigingen dit keurmerk ontvangen. De verwachting was dat in 2015 alle kinderdagverblijven het keurmerk ‘Groene Kinderopvang’ behaald zouden hebben. Door organisatorische wijzigingen is dit streven helaas niet gehaald. In 2016 gaan we verder met het behalen van het keurmerk op andere vestigingen.

ICT

Ouderportaal Mijn SKA

Alle locaties werken nu met het ouderportaal Mijn SKA en ouders kunnen via www.mijnska.nl of de MijnSKA-app (iOS en Android) de ontwikkelingen van hun kind volgen, dagen afwezig melden en extra opvangdagen aanvragen. Aanvragen voor ruil/extra dagen worden ‘automatisch beoordeeld’. Dit betekent dat als er plek is op de betreffende groep direct aan de ouder bevestigd wordt dat de aanvraag goedgekeurd is. Hiermee krijgen ouders 24/7 direct antwoord op hun aanvragen en worden medewerkers op de groep ontlast. Per 1 januari 2015 is gestart met een tegoedensysteem. Voor door ouders tijdig afgemelde opvang, ontvangen ouders punten. Deze punten kunnen ingezet worden voor opvang op een ander moment.

In 2015 is een evaluatie gehouden onder onze klanten over het gebruik van Mijn SKA. Hieruit is gebleken dat ouders zeer tevreden zijn over het ouderportaal. De verbeterpunten die zijn aangedragen worden zoveel als mogelijk in 2016 vormgegeven. Vanaf 2016 komen er in Mijn SKA nog meer functionaliteiten beschikbaar, waarvoor in 2015 de voorbereidingen zijn gestart. 

Update telefonie

Het in 2014 uitgerolde nieuwe telefoniesysteem dat de bereikbaarheid aanzienlijk heeft verhoogd, is in 2015 voorzien van een grote update waarbij nieuwe functionaliteiten aan het systeem zijn toegevoegd. Deze nieuwe mogelijkheden moeten zorgen voor een nog betere bereikbaarheid en een hogere flexibiliteit in gebruik.

Server- en printerpark vervangen

De ICT-omgeving van SKA is vervangen. Na een gedegen aanbesteding is het serverpark vervangen en zijn verschillende systemen voorzien van een update. Na de implementatie van de nieuwe serveromgeving is ook direct het printerpark vervangen.