Winst- en verliesrekening

Jaarverslag 2015

Winst- en verliesrekening SKA 2015

in euro, geconsolideerd

  SKA   SPL   SKA geconsolideerd
  2015   2015   2015 Begroot 2015 2014
     
Omzet 14.761.746   482.834   15.244.580 15.389.977 16.211.274
Personeelskosten 9.784.840   431.137   10.215.977 10.278.740 11.838.231
Afschrijvingskosten 877.448   3.458   880.906 914.002 997.932
Huisvestingskosten 2.734.645   72.033   2.806.678 2.796.051 2.806.564
Inventariskosten 70.571   3.550   74.121 73.000 65.982
Verzorgingskosten 425.327   6.218   431.544 456.575 500.520
Kantoorkosten 402.802   12.065   414.868 426.112 466.640
Algemene kosten 209.914   6.523   216.437 190.228 230.130
Totaal bedrijfskosten 14.505.548   534.984   15.040.531 15.134.708 16.905.999
               
Bedrijfsresultaat 256.198   -52.149   204.049 255.269 -694.725
               
Rentebaten en -lasten 122.737   1.018   123.755 134.351 138.180
               
Resultaat voor belastingen 133.461   -53.168   80.294 120.918 -832.905
               
Belastingen 27.919   -   27.919 29.002 -189.627
               
Resultaat  105.541
-53.168
52.374 91.916 -643.277
               
Bestemmingsreserves     31.501   31.501 - 27.961
               
Resultaat na bestemming 105.541
-21.667
83.874 91.916 -615.586