Overzichten

Jaarverslag 2015

Overzichten

Aantal medewerkers in dienst

SKA

 Functie 31.12.2014   31.12.2015  
  Aantal Fte's Aantal Fte's
Directeur-bestuurder 1 1 1 1
Adjunct-directeur 1 0,89 - -
Regiomanager 2 1,89 - -
Manager kinderopvang 9 7.56 - -
Manager stadsgebied  -  -  4  4
Meewerkend coördinator bso 9 6,67 7 5,24
Meewerkend coördinator kdv 17 14,78 17 14,78
Pedagogisch specialist 24 19,69 19 15,64
VE-specialist - - 10 4,92
Pedagogisch (flex)werker kdv 148 101,91 131 87,46
Pedagogisch (flex)werker bso 43 17,44 45 16,26
Pedagogisch (flex)werker pwp 17 6,10 15 4,95
Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 46 14,70 55 15,76
Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 21 813,37 26 15,84
Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv 11 6,44 9 5
Huishoudelijk medewerkers 3 1,18 3 1,18
Waarvan op locatie 1 0,21 1 0,21
Waarvan op centraal bureau 2 0,97 2 0,97
Klantencontacten 9 6,94 9 6,94
Secretariaat* 3 2 2 1,34
Communicatie 2 1,39 1 0,83
Projecten** 1 0,87 4 1,97
HR 5 3,77 3 2,34
Financiën, Facilitaire zaken en ICT 10 7,72 8 6,61
Personeelsplanning 2 1,78

2

1,89 Totaal 384 237,98 374 215,67

  * inclusief managementassistent
** projectmanagers kwaliteit én nieuwe producten

SPL

  31.12.2014   31.12.2015  
Functie Aantal fte's Aantal fte's
Pedagogisch werker pwp 21 7,74 19 6,42
Manager 1 0,67 1 0,67
Pedagogisch specialist/VE-coördinator - 0,09 - 0,09
Coördinator stagiairs - 0,09 - 0,09
Planning/peuteradministratie - 0,25 - 0,25

Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week

  31.12.2014  31.12.2015
Totaal aantal dienstverbanden (exclusief 0-urencontracten) 22,31  22,75
Manager kinderopvang 30,24  -
Manager stadsgebied -  36
Meewerkend coördinator kdv 31,29  31,32
Meewerkend coördinator bso 26,67  26,93
Pedagogisch specialist 29,53  29,63
Pedagogisch (flex)werker kdv 24,78  23,96
Pedagogisch (flex)werker bso 14,60  12,92
Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 11,50  10,32
Pedagogisch (flex)werker pwp 12,91  11,87
Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 22,91  22,02
Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv 21,07  22,5

Leeftijdsopbouw

SKA

Leeftijdscategorie Aantal per 31.12.2014 % Aantal per 31.12.2015 %
15 - 24 17 4,43% 27 7,22%
25 - 34 165 42,97% 139 37,17%
35 - 44 90 23,44% 99 26,47%
45 - 54 73 19,01% 67 17,91%
55+ 39 10,16% 42 11,23%
Totaal 384 100% 374 100%

SPL

Leeftijdscategorie Aantal per 31.12.2014 % Aantal per 31.12.2015 %
15 - 24 1 4,76% 0 0%
25 - 34 1 4,76% 1 5%
35 - 44 3 14,29% 3 15%
45 - 54 10 46,62% 8 40%
55+ 6 28,57% 8 40%
Totaal 21 100% 20 100%

Aantal mannen en vrouwen

SKA

  31.12.2014 31.12.2015
Aantal mannen 12 11
Aantal vrouwen 372 363

SPL

  31.12.2014 31.12.2015
Aantal mannen 0 0
Aantal vrouwen 21 20

In- en uitstroom

In- en uitstroom (exclusief vakantiemedewerkers) instroom 2014 in aantal instroom 2014 in fte uitstroom 2014 in aantal uitstroom 2014 in fte instroom 2015 in aantal instroom 2015 in fte uitstroom 2015 in aantal uitstroom 2015 in fte
Pedagogisch werkers (inclusief coördinatoren, specialisten en bbl'ers) 36 3,06 73 16,69  70 12,27  76 26,26
Managers kinderopvang 0 0 5 4,78  0  0  4  3,78
Administratief medewerkers - - 6 3,41 - -  0 0
Medewerkers centraal bureau - - 9 7,2  2  1  6  4,57
Totaal aantal medewerkers 36 3,06 93 32,08  72  13,27  86  34,61

Ziekteverzuim

SKA

Verzuimpercentage 2015 inclusief zwangerschap  exclusief zwangerschap
Kort verzuim 0,8%  0,78%
Middellang verzuim 8 - 42 dgn 0,63% 0,57% 
Lang verzuim 42 - 365

3,52%

 2,02%
> 365 dagen 0,8%

 0,8%

 Totaal verzuimpercentage  5,75% 4,17%

Het verzuimpercentage 2014 bedroeg in totaal 7,43% (inclusief zwangerschapsgerelateerd verzuim). In 2015 is dit cijfer gedaald naar 5,75% inclusief zwangerschapsgerelateerd verzuim en 4,17% exclusief zwangerschapsgerelateerd verzuim. Dat betekent dat in 2015 een behoorlijke daling van het verzuim is ingezet. Het gemiddelde cijfer ligt nog net iets boven de gestelde norm van 5,5%; in 2016 zetten we in op een verdere daling. Het zwangerschapsgerelateerd verzuim bedraagt 1,58%. Dit is 27% van het totale verzuim.

Ziekmeldingsfrequentie per medewerker  
exclusief zwangerschap 0,82
inclusief zwangerschap 0,89

In 2015 waren er 32 medewerkers die zich 3 keer of vaker hebben ziek gemeld. In dat geval spreken we van frequent verzuim.

SPL

Verzuimpercentage 2014 2015
Totaal verzuimpercentage 1,4% 5,1%

Bron: Verzuimvizier, percentages exclusief zwangerschap.

Ten opzichte van 2014 is het ziekteverzuim in 2015 binnen SPL fors hoger. Dit is te verklaren door een langdurende uitval van een van de medewerkers. Omdat het medewerkersbestand van SPL klein is, heeft dit direct zichtbaar invloed op het verzuimpercentage.

Verlof

SKA

Verlofsoort Aantal uren 2014 Aantal uren 2015
Zwangerschapsverlof 7.473 11.883
Ouderschapsverlof 6.339 6.679
Zorgverlof 115 376
Onbetaald verlof 1.446 1.884
Calamiteitenverlof* 36 -
Bijzonder verlof 1.118 1.838
Totaal 16.527 22.660

* Calamiteitenverlof wordt vanaf 2015 geregistreerd onder bijzonder verlof.

SPL

Verlofsoort Aantal uren 2014 aantal uren 2015
Zwangerschapsverlof 0 11
Zorgverlof 6 32
Calamiteitenverlof* 8 -
Bijzonder verlof 69 41
Totaal 83 84

* Calamiteitenverlof wordt vanaf 2015 geregistreerd onder bijzonder verlof.

Arbobeleid en RI&E

In 2015 hebben we 1 melding gehad van een (bijna-)bedrijfsongeluk.

Vertrouwenspersoon

Er is dit jaar 1 keer een beroep gedaan op onze (externe) vertrouwenspersoon. Deze melding is naar tevredenheid van betrokkene behandeld. 

Interventies in verband met voorkomen beperken verzuim

Interventie  
Spoor 2 trajecten inclusief arbeidsdeskundig onderzoek  
Preventieve fysieke / psychische ondersteuning  
Inzet bedrijfsarts / SMO (tot 1 maart 2015)  
Diverse kosten Argo Advies  
Totaal  

Naast bovenstaande interventies werden er ook binnen het contract met onze arbodienst ArboVitale de nodige interventies uitgevoerd ter voorkoming en beperking van het verzuim.

Scholing, training en deelname aan congressen SKA en SPL

Jaarlijks verplichte trainingen

 • EHBO en BHV
 • Signaleren vermoeden kindermishandeling
 • Abonnement KINDwijzeracademie voor alle pedagogisch werkers
 • Ergocoach
 • Training auditteam

Interactie en VE

 • Taal en interactievaardigheden
 • VIB kwaliteitskringen
 • VIB opleiding VIB projectmanager
 • VIB kwaliteitscontract 

Overige congressen en aanvullende scholing

 • Opleiding meewerkend coördinator kdv
 • Workshop klantgericht werken 
 • Startblokken
 • Interne training Reggio Emilia
 • Taaltoetsen en trainingen 2 en 3 F
 • De klantgerichte rondleiding
 • Themabijeenkomst werk en zekerheid
 • Seminar 'Waarom met 3 jaar naar school?'
 • Seminar 'Baby's, wat moeten we ermee?'
 • Opleiding gastvrouw / horeca-assistent
 • Teamtraining twee team
 • Wetenschapscongres
 • Dag van Toezicht (voor RvT-leden)
 • Samen werken aan kindercentra
 • Congres 'Checklist Kinderopvang'
 • Seminar 'De kracht van het geven'
 • Jaarcongres 'De brede school'
 • Congres 'Ouderschapskennis'
 • Peoplestore (vh Maizena) bijeenkomst 
 • Beoordelingsschaal pedagogische kwaliteit
 • Dunstan babytaal voor pedagogisch specialisten
 • In Essence coaching
 • Vergaderlocaties
 • Smart Group - scan afdeling KC
 • Loopbaanevent voor alle medewerkers
 • Omscholingstraject diverse medewerkers

Aantal leerlingen/stagiairs 2015

SKA

   
1e halfjaar 2015 15
2e halfjaar 2015 23
hele jaar 2015 38

SPL

In 2015 werd in totaal aan 11 stagiairs de mogelijkheid geboden om praktijkervaring op te doen. 

Dagbesteding, werkervaring en re-integratie

SKA, aantal personen

Organisatie aantal personen
Reijnaarde 1
Amerpoort 1
Amfors 3
Overig 1
Totaal 6

SPL

Er zijn gemiddeld 20-30 vrijwilligers actief binnen de SPL. Een aantal daarvan zijn ouders die de medewerkers ondersteunen bij de groepsactiviteiten. Er zijn 2 voorleesvrijwilligers actief: zij lezen voor aan kleine groepjes kinderen en hebben daardoor een ondersteunende rol voor de pedagogisch werker.