Ondernemingsraad

Jaarverslag 2015

Ondernemingsraad 

De OR is in 2015 21 keer bij elkaar geweest. Daarvan waren 4 vergaderingen met de directeur-bestuurder en daarnaast waren er diverse onaangekondigde overlegmomenten met diverse managementleden. 

Er is in 2015 op onderstaande punten advies of instemming gegeven:

 • Werkkostenregeling (positief advies)
 • Contracten pedagogisch (flex)werkers pwp en bso omzetten naar onbepaalde tijd (positief advies)
 • Opheffen functie adjunct-directeur (positief advies)
 • Aanpassingen ziekteverzuimbeleid (positief advies) 

Daarnaast zijn nog de volgende onderwerpen en beleidsstukken besproken:

 • Kindcentrum2020
 • Participatiewet
 • Transitie jeugdzorg
 • Jaarurensystematiek
 • Begroting 2015
 • Scholingsplan 2015
 • Ziekteverzuim

Reorganisatie

In 2015 was nog een noodzakelijke laatste stap nodig in de reorganisatie naar aanleiding van de krimp in de kinderopvang. 

Enquête 

In 2015 hebben we steekproefsgewijs medewerkers uit alle functiegroepen een evaluatie toegestuurd. Met de uitkomsten hebben we input gekregen over hoe het werk beleefd wordt op de werkvloer. 

Debatavond

Op 22 september 2015 heeft de OR samen met het MT een debatavond voor alle medewerkers georganiseerd. Daarin hebben we stellingen besproken die we van de achterban hebben binnengekregen of zelf hebben bedacht naar aanleiding van de input die we kregen vanuit de enquêtes. De avond is goed bezocht. Er hing een goede sfeer, waarin medewerkers hun ideeën over de stellingen konden geven. 

FCB-avond

In samenspraak met de OR heeft het MT de FCB uitgenodigd. Zij hebben een avond georganiseerd over je eigen (loopbaan)ontwikkeling. Ook deze avond was zeer geslaagd.
 

Samenstelling van de OR 2015

   
Anneke Weijman            voorzitter 
Inez van Eijk secretaris       
Wilma Jansen lid
Meike Dijkstra lid
Sanne Veerman lid
Astrid Jansen lid