Verkoop en marketing

Jaarverslag 2015

Verkoop en marketing 

Net als in 2014 daalde ook in 2015 het aantal kinderen op onze kinderdagverblijven en bso’s.  Het gemiddeld aantal uren per kind was vergelijkbaar met 2014. Dat is lager dan in voorgaande jaren. 

In het overzicht hieronder wordt met de capaciteit de fysieke capaciteit bedoeld: het aantal kindplaatsen op basis van de beschikbare vierkante meters per kind. Niet alle locaties hebben al hun fysieke capaciteit nog in gebruik en niet alle groepsruimtes worden (alle dagen) gebruikt. 

De vraag bij onze voorscholen en peuterwerkplaatsen liet, net als in 2014, een stijgende lijn zien. 

Opvangvormen gemiddeld 2011 gemiddeld 2012 gemiddeld 2013 31-12-2014 31-12-2015*

kdv

Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 10 dagdelen)
896 924 907 698 684
Aantal verkochte plaatsen 747 673 565 435  407

klein label (vanaf 2015**)

Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 8 dagdelen)
 -  -  -  - 36
Aantal verkochte plaatsen  -  -  -  - 20

bso

Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 7 dagdelen; woe/vrij tellen dubbel)
937 1001 956 828 838
Aantal verkochte plaatsen 537 476 402 336  318

Peuteropvang 

Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 4 dagdelen)

146 161 427* 576*** 514***
Aantal verkochte plaatsen 125 137 246 315  332

* Capaciteit op basis van verkooprapportage per 1 januari 2016, bezetting op basis van verkooprapportage december 2015.

** In 2014 was klein label nog opgenomen in de cijfers van kdv.

*** Dit is inclusief de 124 peuterwerkplaats/voorschoolplaatsen die door de kinderen van het kinderdagverblijf worden gebruikt.

Bezetting verdeeld over de weekdagen in percentage van de maximale capaciteit,
per 31-12-2015
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
kdv 70,76% 79,82% 35,96% 78,36% 32,89%
kl 66,67% 61,11% 25% 79,17% 8,33%
bso 59,31% 77,09% 8,71% 76,73% 13,6%
Overzicht categorieën VE-indicatie en KOT*   pw / vs beschikbaar   per 31-12-2015
VE-indicatie, wel *kinderopvangtoeslag   71    69
VE-indicatie, geen kinderopvangtoeslag  149   150
Geen VE-indicatie, geen kinderopvangtoeslag  150   146
Geen VE-indicatie, wel kinderopvangtoeslag  geen limiet van toepassing   
 
197
In 2016 wordt het aantal beschikbare plaatsen gewijzigd in in 90 plaatsen VE en kinderopvangtoeslag; 185 plaatsen VE, geen kinderopvangtoeslag; 120 plaatsen geen VE en geen kinderopvangtoeslag.
 

Prijsbeleid

Verschillende tarieven en meer keus voor ouders 

Zoals gebruikelijk is het tarief 2015 vastgesteld in samenspraak met de centrale oudercommissie en de daartoe geformeerde financiële commissie. De bruto tarieven zijn voor alle opvangvormen met gemiddeld 2,9% gestegen. De kinderopvangtoeslag is in 2015 met 2% geïndexeerd. 

In 2015 zijn we begonnen met het hanteren van een lager uurtarief voor afname van vijf of meer dagdelen per week bij het kinderdagverblijf. Dat wordt door veel ouders gewaardeerd. In 2016 hebben we in overleg met de centrale oudercommissie de ‘knip’ bij 4 dagdelen gelegd. Daar heeft een groot deel van onze huidige ouders voordeel van. 

Wij bieden de mogelijkheid om via Mijn SKA gemiste opvang op een ander moment af te nemen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, al is dit op sommige dagen en vestigingen in verband met de bezetting gemakkelijker dan op andere. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de verbeterde ruilmogelijkheden zeer hoog gewaardeerd worden door ouders. 

3 kabouters spelen met scheerschuim

Veel scholen in Amersfoort stappen over op het vijfgelijkedagenmodel. Daar hebben we de bso-pakketten op aangepast. Bij scholen met het vijfgelijkedagenmodel die uiterlijk 14:15 uur uitgaan, kan in de schoolweken opvang tot half vijf of tot half zeven worden afgenomen. 

Verder hebben we in 2015 een aantal kortingsacties uitgevoerd om nieuwe klanten te werven. 
Ouders die – als hun kind 4 jaar wordt - vanaf het kinderdagverblijf de overstap maken naar een bso van de SKA, ontvangen vanaf 2015 een loyaliteitsbonus in de vorm van punten die zij kunnen inzetten voor extra opvang.
 

Marketingcommunicatie 

Evenementen 

Wij werkten in 2015 mee aan onderstaande evenementen. Wij leveren graag een maatschappelijke bijdrage, zoeken verbinding in de stad, en het is een manier om ons te profileren en onze naamsbekendheid te vergroten.  

  • Open dag van Begraafplaats Rusthof
  • Buik- en babybeurs in het MMC
  • Kidsfestival
  • Kindermiddag JT bioscoop
  • Women Unlimited
  • Intocht Sinterklaas 

SKA promotiestandje op de Buik en Babyavond in Bubbels


Wij organiseerden ook zelf een aantal evenementen, waarbij initiatief en uitvoering bij de medewerkers en/of van de locaties en ondersteunende afdelingen lag: 

  • Buik- en babyavond Bubbels 
  • Event voor baby’s op de Jonkvrouw
  • Picknick op kdv de Krakeling 

Daarnaast haakten wij aan bij plaatselijke en landelijke activiteiten, waarbij we ons profileerden op onze aandacht voor ontwikkeling, 'Samen op de wereld' en natuurbeleving. Een greep: 

                                                                              

Website en social media 

De website, die in 2014 geheel vernieuwd is, werd verder ontwikkeld. Het aantal volgers op en het bereik via Facebook en (in mindere mate) Twitter en Linkedin blijft gestaag stijgen. SKA is sinds kort ook actief op Instagram.  Op onze miniwebsite ‘Baby’s in de hoofdrol’ verzamelen we interessante informatie over de ontwikkeling van baby’s. Deze delen we regelmatig via Facebook. 

Kinderdagverblijven (inclusief klein label)

2015 kenmerkte zich door een verdergaande daling van de dagopvang (inclusief klein label). Ten opzichte van 2014 bedroeg deze daling maar liefst 6,5%. De daling was het sterkst in de eerste acht maanden vanaf 2015. Vanaf september is voor het eerst weer een stabilisatie en zelfs voorzichtige stijging waarneembaar. Dit komt mede door de opening van ons kinderdagverblijf Harlekijn in september en de overname van kinderdagverblijf de Bergkei in oktober. 

Onze voorzichtige verwachting voor 2016 is dat deze stabiliteit zich voortzet. Dat stemt ons tot voorzichtig optimisme. 

Flexibele opvang

In 2015 hebben wij het aantal locaties waar we flexibele opvang bieden uitgebreid. Handig voor klanten die onregelmatig werken. Verspreid door heel Amersfoort en omgeving bieden we flexibele opvang aan op kinderdagverblijven de Zilverberg, Bubbels, de Dobbelsteen, de Bengelenberg en Villa Blanca. 

Klein label 

Onze nieuwste vorm van dienstverlening, klein label, stabiliseerde in 2015 rond de 20 kindplaatsen. Inmiddels bieden we op zes locaties klein label aan: de Zilverberg, Uit de Kunst, de Jonkvrouw, de Bengelenberg, de Dobbelsteen en Plons). In 2016 zetten we klein label verder op de kaart.
 

Buitenschoolse opvang

Ook bij de buitenschoolse opvang nam het gebruik in 2015 verder af. In totaal met 5,5% ten opzichte van 31 december 2014. Groepen zijn kleiner geworden en onze capaciteit nam af. Op woensdagen, vrijdagen, en in vakanties voegen we veel samen, zoals dat gebruikelijk is bij de bso. Ook in de bso zien we, na een aanvankelijke daling in de eerste drie kwartalen van 2015 weer een stabilisatie in het laatste kwartaal. Onze voorzichtige verwachting voor 2016 is dat deze zich voortzet.  

Peuterwerkplaatsen/voorscholen 

Het aantal verkochte kindplaatsen bij de peuterwerkplaatsen/voorscholen steeg in 2015 met 6%. 

Op de peuterwerkplaatsen/voorscholen hebben we 149 plaatsen voor peuters met recht op voorschoolse educatie (VE) en 71 voor peuters met recht op VE van wie de ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. Peuters met recht op VE bezoeken de peuterwerkplaats/voorschool 4 dagdelen van 3 uur per week. Wij hebben 150 plaatsen voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze peuters bezoeken de peuterwerkplaats/voorschool 2 dagdelen van 3 uur. Voor deze ouders geldt dankzij subsidie van de gemeente een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen ook een plaats op een peuterwerkplaats of voorschool afnemen. Het aantal plekken voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag is niet gelimiteerd en dus gewoon afhankelijk van de vraag. 

SPL

Per 31 december 2015 waren er 208 kinderen op de peuterwerkplaatsen/voorscholen van SPL geplaatst. Hiervan hadden 14 kinderen een Verklaring recht op deelname VE; zij bezochten de peuterwerkplaats/voorschool gemiddeld 4 dagdelen per week. De andere kinderen bezochten de peuterwerkplaats/voorschool gemiddeld 2 dagdelen. In totaal werden er in december 2015 415 dagdelen verkocht. Over het hele jaar genomen was een daling waarneembaar.

Vanwege de dalende vraag en het terugbrengen van de subsidie door de gemeente Leusden was het noodzakelijk in 2015 aanpassingen door te voeren in de organisatie. Vanaf halverwege 2015 is een aanvang gemaakt met de ombouw; deze is afgerond per 1 januari 2016. In het laatste kwartaal van 2015 zijn planning, verkoop en administratie van SPL in zijn geheel overgedragen naar de SKA.

SPL beheert 6 peuterwerkplaats/voorschoolgroepen, verdeeld over 4 locaties. We hebben gekozen voor behoud van het aantal locaties en groepen. Op deze manier kunnen we door heel Leusden (en Achterveld) op verschillende plekken opvang blijven bieden. 

Omdat de middaggroepen steeds zwakker bezet werden en ouders voorkeur hebben voor opvang in de ochtenden hebben we, conform de SKA-werkwijze, toegewerkt naar opening op vier ochtenden (enkele groepen 5 ochtenden). Op deze wijze konden we de groepen efficiënter bezetten. 

Voorschoolse opvang in Achterveld

Peuterwerkplaats Klein Duimpje is met ingang van het nieuwe schooljaar 2015/’16 naar de Sint Jozefschool in Achterveld verhuist. Daardoor is het mogelijk om in de school 's ochtends voorschoolse opvang te bieden. Kinderen van de Sint Jozefschool, basisschool Het Startblok én van voorschool Klein Duimpje zijn welkom. De naam van de vso is Grote Reus.

Save