Cijfers

Jaarverslag 2016

Cijfers

Aantal medewerkers

Per 31 december 2016 zijn er 357 medewerkers ( 231,05 fte) werkzaam in het primair proces en 41 medewerkers (30,33 fte) op het Servicecentrum van Ska. 

Verzuim

Het verzuimpercentage laat al een aantal jaren een daling zien. Van totaal 7,43% (inclusief zwangerschap gerelateerd verzuim) in 2014 naar 5,75% (inclusief zwangerschap gerelateerd verzuim) in 2015 naar 4,3% (inclusief zwangerschap gerelateerd verzuim) in 2016. Dat is mooi teruggedrongen. Voorzichtigheid is echter geboden omdat het verzuim het laatste kwartaal van 2016 helaas fors is toegenomen. 

SPL

De medewerkers van SPL zijn in 2016 nog apart geregistreerd. Het aantal SPL-medewerkers was per 31 december 2016 18. Het verzuim van SPL-medewerkers was 7,6%. 

Vertrouwenspersoon 

Er is dit jaar 1 keer een beroep gedaan op onze (externe) vertrouwenspersoon.