Kinderdagverblijf Leusden

Kinderdagverblijf Leusden

Onze medewerkers verzorgen en begeleiden je kindje met liefde en aandacht. In de veilige omgeving van ons kinderdagverblijf kan het onbezorgd de wereld ontdekken. 

In Leusden bieden wij opvang aan kinderen van 0 – 4 jaar in:

• kinderdagverblijf in kindcentrum Villa Blanca (bij de Biezenkamp)
• kinderdagverblijf in kindcentrum 't Vliet (in de wijk 't Vliet)
Ska Kinderopvang Leusden medewerker moeder en baby

Speelleergroep (2 - 4 jaar)

Peuters zijn ook van harte welkom in één van onze speelleergroepen (peuterspeelzaal 'nieuwe stijl') in de gemeente Leusden:

Ska Kinderopvang Leusden over boomstammen lopen

Combineren kan ook

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie van de speelleergroep met het kinderdagverblijf. Je meldt je kind dan minimaal één ochtend aan voor de speelleergroep en daarnaast één of meer dagdelen voor het kinderdagverblijf.

Buitenschoolse opvang (4 - 12 jaar)

Voor buitenschoolse opvang (bso) kun je in Leusden terecht in kindcentrum Villa Blanca en kindcentrum 't Vliet.