Breede Hei

Kattenbroek

Ontdek onze locatie


Kindcentrum de Breede He
i in Kattenbroek wordt gevormd door een speelleergroep voor peuters, een basisschool en een bso. Een fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Waarom een integraal kindcentrum?

We gebruiken de term integraal kindcentrum omdat we als school en kinderopvang bij elkaar in één gebouw zitten, maar vooral omdat we willen samenwerken vanuit een zelfde visie op opvoeding en onderwijs. Door nauw samen te werken, proberen wij een optimale groei en ontwikkeling te realiseren voor kinderen. We werken toe naar één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet alleen goed voor je kind, maar ook prettig voor jou als ouder. 

Nieuws & blog

Diensten & aanbod

Speelleergroep

De speelleergroep is onze peuterspeelzaal 'nieuwe stijl'. Bij de speelleergroep spelen de kinderen heerlijk samen. Dat is leuk, en ook leerzaam: ze leren rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten... Allemaal sociale vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool! We begeleiden en stimuleren de ontwikkeling van de peuters met erkende ontwikkelingsgerichte programma’s als Uk & Puk en Piramide.

Openingstijden

De speelleergroep is open van 8:30 tot 13:50. Er zijn geen vastgestelde combinaties van dagdelen. Ouder(s)/verzorger(s) kiezen zelf het dagdeel/de dagdelen die zij willen afnemen.

Aanbod op deze locatie

Buitenschoolse opvang

Als je uit school komt, wil je doen wat je leuk vindt. Het is tenslotte je vrije tijd! Eerst wat drinken, je verhaal kwijt en dan... lekker spelen! Wij bieden de kinderen een uitdagend en afwisselend programma met activiteiten, workshops, clinics en uitstapjes op het gebied van sport & spel, cultuur, creativiteit en natuurbeleving. Iedere pedagogisch werker heeft z'n eigen talent of specialisme en wij werken vaak samen met andere partijen. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteiten zij mee doen. En lekker niks doen mag natuurlijk ook!

Voorschoolse opvang

Aan kinderen van de basisscholen in Kattenbroek bieden wij op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse opvang op bso de Torenkamer. Bij voldoende vraag gaan wij ook op woensdag en vrijdag open. Je kunt je kind(eren) vanaf 7.30 uur brengen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen veilig naar school gebracht worden; de jongsten tot in het klaslokaal. 

Aanbod op deze locatie

Basisscholen

Op deze locatie vangen wij kinderen op van de volgende basisscholen:

 • De Breede Hei

  Basisschool
  Adres:
  Dopheide 40, Amersfoort
 • De Dubbelster

  Basisschool
  Adres:
  De Weergang 2, Amersfoort
 • De Meander

  Basisschool
  Adres:
  Het Avontuur 45, Amersfoort
 • Gabrie Mehen

  Basisschool
  Adres:
  Dopheide 34, Amersfoort

Informatie

Diensten op deze locatie

 • Speelleergroep
 • Buitenschoolse opvang
GGD-inspectierapport (registratienummer)

Bereikbaar op

Adres

Dopheide 40
3823 HL Amersfoort

Meer weten over Ska Kinderopvang

Animatie pedagogisch beleid Bekijk meer