LEF

Utrecht-Overvecht

Ontdek onze locatie

Montessori Kindcentrum LEF in Utrecht-Overvecht wordt gevormd door een basisschool, een speelleergroep, en een bso. Kijk ook op de eigen website van MKC LEF.

Wij geloven in de kracht van ieder kind

Op ons montessori-kindcentrum gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken. Wij bieden een veilige en rijke omgeving waar zij leren samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. In een doorgaande lijn begeleiden we de kinderen vanuit één visie en één pedagogische aanpak. Dat is goed voor de kinderen en prettig voor de ouders.

Nieuws & blog

Wij laten graag anderen vertellen

uit Utrecht
5 uit 5 sterren
Onze kinderen kunnen echt even thuiskomen in een gezellige huiskamersetting op de BSO en dat waardeer ik enorm. Ze worden beiden gezien, ook als er iets aan de hand is.

Fotoalbum

Kindcentrum LEF

Diensten & aanbod

Speelleergroep

De speelleergroep is onze peuterspeelzaal 'nieuwe stijl'. Bij de speelleergroep spelen de kinderen heerlijk samen. Dat is leuk, en ook leerzaam: ze leren rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten... Allemaal sociale vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool! We begeleiden en stimuleren de ontwikkeling van de peuters met erkende ontwikkelingsgerichte programma’s als Uk & Puk en Piramide.

Openingstijden

 De speelleergroep is open van 8:30 tot 13:50. Er zijn geen vastgestelde combinaties van dagdelen. Ouder(s)/verzorger(s) kiezen zelf het dagdeel/de dagdelen die zij willen afnemen.

Buitenschoolse opvang

Als je uit school komt, wil je doen wat je leuk vindt. Het is tenslotte je vrije tijd! Eerst wat drinken, je verhaal kwijt en dan... lekker spelen! Wij bieden de kinderen een uitdagend en afwisselend programma met activiteiten, workshops, clinics en uitstapjes op het gebied van sport & spel, cultuur, creativiteit en natuurbeleving. Iedere pedagogisch werker heeft z'n eigen talent of specialisme en wij werken vaak samen met andere partijen. De kinderen denken mee over het activiteitenaanbod en kiezen zelf waar ze aan meedoen. En lekker niks doen mag natuurlijk ook!

Aanbod op deze locatie

Basisscholen

Op deze locatie vangen wij kinderen op van de volgende basisscholen:

  • LEF

    Basisschool
    Adres:
    Ramsesdreef 190, Utrecht

Informatie

Diensten op deze locatie

  • Speelleergroep
  • Buitenschoolse opvang
GGD-inspectierapport (registratienummer)

Bereikbaar op

Adres

Ramsesdreef 190
3564 CL Utrecht

Meer weten over Ska Kinderopvang

Animatie pedagogisch beleid Bekijk meer