Rol van de pedagogisch werkers

Bij natuurbeleving spelen onze pedagogisch werkers een cruciale rol. Zij dagen de kinderen uit om te ontdekken en te experimenteren. Ze bevorderen de taalontwikkeling door te benoemen wat de kinderen zien, door woorden te geven aan de ervaringen van de kinderen en door gesprekjes met ze te voeren over wat er in de tuin te zien en te beleven is. Zij kijken en luisteren heel goed naar de kinderen en spelen in op wat hen bezighoudt. Zij zijn zich bewust van hun eigen reacties op bijvoorbeeld kleine kriebelbeestjes. Zij zijn niet vies van wat modder en bij een regenbuitje schuilen ze met de kinderen onder een boom of afdak.

Tuincoach

Op elk kinderdagverblijf heeft één van de pedagogisch werkers de speciale rol van tuinchoach. Zij is verantwoordelijk voor alle taken rondom de ontdektuin en natuurbeleving. Zo voert zij de controles op het gebied van veiligheid en onderhoud uit. Zij vergaart extra kennis over natuurbeleving en over activiteiten in de natuur of met materialen uit de natuur en geeft deze kennis door aan haar collega’s en aan de ouders. Ook is zij aanspreekpunt voor de hovenier.