Stimuleren ontwikkeling

Stimulerend voor de ontwikkeling

Bij natuurbeleving komen alle ontwikkelingsaspecten aan bod:

Motorische ontwikkeling

Kinderen bewegen in de ontdektuin volop. Ze rennen, klimmen, rollen, lopen over een muurtje of een rijtje boomstammetjes en leren zo hun evenwicht te bewaren, vallen en staan weer op… Ze sluipen door de bosjes en kruipen door een wilgentunnel. En natuurbeleving is niet alleen goed voor de grove motoriek; de kinderen pakken takjes, veertjes, blaadjes, plukken vruchtjes, peuteren onder een boombast en ontwikkelen zo hun fijne motoriek.

Zintuiglijke ontwikkeling

In de ontdektuin valt natuurlijk van alles te zien, te voelen, te horen, te proeven en te ruiken. Bloemen, planten, takjes, vruchtjes, water, zand, beestjes, gras, zand, keitjes, boomschors, de wind, regen…

Cognitieve ontwikkeling

Kinderen zien de wisselingen in seizoenen en leren de eigenschappen van planten, dieren en materialen. Ze doen niet alleen veel kennis ván de natuur op, maar ook ín de natuur. Kinderen leren wat groot en klein is, warm en koud, en wat bijvoorbeeld vallen en stapelen is. Kinderen leren te analyseren en logisch te denken. Ook wordt in de ontdektuin de fantasie van de kinderen natuurlijk veel meer geprikkeld dan in een tuin met traditioneel ‘kant-en-klaar’-speelgoed.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen spelen samen, maar kunnen er soms ook voor kiezen zich terug te trekken. Zij leren samenwerken en conflictjes op te lossen. Natuurbeleving daagt kinderen uit en geeft ze doorzettingsvermogen. Kinderen leren eenvoudige problemen die ze tegenkomen op te lossen en dat geeft zelfvertrouwen.