Tuinonderhoud

De hoveniers die betrokken waren bij de aanleg van de ontdektuinen onderhouden de tuinen ook . Dat is natuurlijk erg prettig, want zij zijn echte specialisten in natuurbeleving in de kinderopvang en zijn vertrouwd voor de kinderen en de medewerkers. Vroeger moesten de kinderen binnenblijven als de hovenier kwam, nu mogen ze juist meehelpen!

‘Lekker je gang gaan’

Laurens Braakman, één van de hoveniers: “Het verlaten landje in de buurt, waar je als kind lekker je gang kunt gaan. Wat bomen, water en vooral het gevoel dat er geen toezicht is. Dat moet de ontdektuin zijn. Jonge kinderen kunnen natuurlijk nog niet zonder toezicht, dus creëer je dat gevoel. Bijvoorbeeld met beplanting van een meter hoog. Als pedagogisch werker kijk je daar gewoon overheen, maar kinderen hebben toch hun eigen plekje. Onze ontdektuinen zijn veel kleiner dan de ‘landjes’, waar kinderen vroeger speelden en er spelen veel meer kinderen tegelijk. Als er 20 kinderen per dag in een boom klimmen, is die boom snel al z’n takken kwijt. Om te snelle ‘verwoesting’ te voorkomen, richten we de ontdektuin heel bewust in, met verschillende elementen. Door die bewuste inrichting kunnen de kinderen tóch hun eigen gang gaan, zonder al te veel regeltjes en bemoeienis van de pedagogisch werkers.”