Team Pedagogiek

Wij stellen ze graag aan je voor!

Per 1 januari 2019 is team Pedagogiek samengesteld. Met vijf specialisten versterken en borgen wij onze pedagogische kwaliteit. Het team bestaat uit een wetenschappelijk geschoolde pedagoog, die leiding geeft aan een projectcoördinator en drie hbo-geschoolde pedagogischcoaches/beleidsmedewerkers.

Het team helpt onze pedagogisch medewerkers kinderen te begeleiden in hun gezonde ontwikkeling. Dit doen ze met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met coaching en training van onze medewerkers en met projecten om nieuwe gezonde initiatieven te lanceren. Daarnaast staan zij paraat om ouders te adviseren bij opvoedvraagstukken.