Kwaliteit

Kwaliteit

Ska Kinderopvang staat voor kwaliteit. Onze dienstverlening voldoet vanzelfsprekend aan de Wet kinderopvang en de Wet IKK. Al onze locaties zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U vindt het registratienummer van elke locatie ook op de betreffende locatiepagina.

GGD-inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze kinderdagverblijven, speelleergroepen en bso's aan de gestelde eisen voldoen.