Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Een belangrijk meetpunt voor onze kwaliteit is de tevredenheid van de ouders over de opvang. We onderzoeken deze op verschillende manieren:

Klantreacties

Wij registreren de reacties van onze klanten, zowel positieve als kritische. Zo kunnen we een vinger aan de pols houden en snel inspelen op de behoeften van de klant.

Evaluatie na 3 maanden opvang en bij het afscheid

Drie maanden nadat een kind bij ons gestart is en als een kind de opvang verlaat, vragen wij ouders een vragenlijst in te vullen. De uitslagen gebruiken we om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen. 

Klanttevredenheidsonderzoek

Iedere 3 jaar houden wij onder al onze klanten een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. De antwoorden op de vragen geven ons goed inzicht in de wensen en ervaringen van ouders. Hierdoor zijn wij in staat om als organisatie in z’n geheel en per locatie verbeteringen aan te brengen.