Klachten

Klachten

Een goede klachtenregeling vormt een waardevolle bijdrage aan de continue verbetering van de kwaliteit van onze opvang. Wij nemen klachten dan ook altijd serieus.

Lucht je hart!

Ben je ondanks onze inspanningen ontevreden over onze dienstverlening, bespreek dit dan eerst met de directbetrokkene. Lost dit niets op, dan kun je het beste contact opnemen met de eerstvolgend verantwoordelijke. De meeste klachten worden zo snel naar tevredenheid de wereld uit geholpen.

Klachtenprocedure

Leidt direct contact niet tot een oplossing, dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Per e-mail kan dat naar info@ska.nl, of per post aan:

Ska Kinderopvang
T.a.v het Secretariaat
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Indien de klacht niet intern kan worden opgelost, kunt je je klacht extern laten behandelen door de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie behandelt klachten van individuele ouders en van oudercommissies. Kijk voor meer informatie ook op www.klachtenloket-kinderopvang.nl