Bel onze klantenservice: 033 - 470 13 03 Inloggen op Mijn Ska
 
033 - 470 13 03 Menu
 
U bent hier: Home / Over Ska / Kwaliteit / Veilige opvang

Veilige opvang

 

Vierogenprincipe

We zijn ons continu bewust dat we met een kwetsbare groep werken. Om de veiligheid van uw kind te waarborgen, voeren we het vierogenprincipe uit zoals in de Wet kinderopvang is voorgeschreven. Het vierogenprincipe houdt in dat: ‘de opvang op zodanige wijze georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene’.

De medewerker kan gezien of gehoord worden

Als er op het kinderdagverblijf of de peuterwerkplaats/voorschool zo weinig kinderen aanwezig zijn - aan het begin of einde van de dag - dat wij maar 1 pedagogisch werker inzetten, zorgen wij ervoor dat er altijd een 2e volwassene aanwezig is, die de kinderen kan zien of horen. Ook bij uitstapjes zorgen we er voor dat er een 2de volwassenen meegaat, tenzij het om vervoer van kinderen tussen vaste locaties gaat.

Door zo nodig samen te voegen , kunnen wij ook op dagen dat er weinig kinderen zijn altijd minimaal 2 pedagogisch werkers op een vestiging inzetten.

VOG

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) De geldigheid van deze VOG wordt continu gescreend. De veiligheid van de kinderen borgen wij onder andere ook met ons Protocol vermoeden kindermishandeling door een medewerker.

Doordachte indeling van de ruimtes

Onze gebouwen zijn open en transparant. Bij de opvang voor 0 tot 4-jarigen zijn keukens en badkamers direct vanuit de groepsruimten toegankelijk en vanuit deze ruimtes kunnen de pedagogisch werkers door de grote ramen of openstaande deuren goed contact houden met de spelende kinderen in de groepsruimtes. Voor de kinderdagverblijven geldt dat, doordat de stamgroepen bij ons in unitverband nauw samenwerken, pedagogisch werkers en kinderen makkelijk bij elkaar naar binnen kunnen lopen.

De baby’s hebben hun eigen afgebakende gebied waar zij veilig kunnen spelen en bewegen, en van waaruit zij het spel van de andere kinderen kunnen bekijken.

Slaapkamers

In bijna al onze kinderdagverblijven grenzen de slaapkamers aan de groepsruimte. Is dat niet het geval dan wordt er gebruik gemaakt van babyfoons. De pedagogisch werkers gaan elke 15 minuten even bij de slapende kinderen kijken.

In het pedagogisch werkplan van elke vestiging leest u de specifieke uitwerking van het vierogenbeleid.