Links

Links

Ska Kinderopvang is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Ska Kinderopvang is lid van de coöperatieve vereniging KINDwijzer.

BOinK is de belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en de politiek.Ouders en oudercommissies kunnen bij BOinK terecht voor vragen en voor advies op het gebied van kinderopvang.

Je kunt niet alle ongelukken uitsluiten, maar de juiste maatregelen kunnen veel onnodig letsel voorkomen. VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum dat daarbij helpt.

Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.

 In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze kinderdagverblijven, speelleergroepen en bso's aan de gestelde eisen voldoen.

Informatie en tips over allerlei  onderwerpen die te maken hebben met zwangerschap, opvoeden en opgroeien. 

Informatie over voorschoolse educatie van de gemeente Amersfoort 

Informatie over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van de overheid

 Informatie over kinderopvang van de overheid

Informatie over de kinderopvangtoeslag

Op onze kinderdagverblijven en speelleergroepen stimuleren wij op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen met de voorschoolse educatieve programma Uk & Puk,Piramide'en Startblokken. 

Op onze kinderdagverblijven en speelleergroepen stimuleren wij op een speelse manier de ontwikkeling van de kinderen met de voorschoolse educatieve programma Uk & Puk,Piramide en Startblokken. 

vve-programma startblokkenOp onze kinderdagverblijven en speelleergroepen stimuleren wij op een speelse de manier ontwikkeling van de kinderen met de voorschoolse educatieve programma Uk & Puk,'Piramide' en 'Startblokken'.