Kernwaarden van Ska Kinderopvang

Kernwaarden van Ska Kinderopvang

Gezamenlijke normen en waarden vormen het kader voor onze organisatiecultuur. Onze kernwaarden zijn een concrete vertaling voor datgene waar we als organisatie voor staan.

Onze kernwaarden zijn:

• Betrouwbaar

We zijn een betrouwbare partner. We zijn goed in ons vak, doen wat we zeggen en schrijven én komen onze afspraken na. We communiceren open richting klant, kind en medewerker. Ieder handelt vanuit zijn functionele verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Allemaal onderschrijven we de missie en de droom van de organisatie.

• Ondernemend

We spelen pro-actief in op ontwikkelingen in de markt. We nemen verantwoorde risico’s. We werken samen resultaatgericht aan de missie en de droom van de organisatie. Iedereen draagt innovatieve ideeën aan.

• Kwaliteitsbewust

We werken continu aan verbetering van alle aspecten van onze organisatie. We maken daarin bewuste keuzes. We zijn kritisch op ons handelen en spreken elkaar daar op aan.

• Klantgericht

Wij zorgen dat we weten wat de in- en externe klant van ons wil. We nemen de wensen van de klant serieus en geven ook grenzen aan. We doen net iets meer dan de klant van ons verwacht.

• Omgevingsbewust

We richten ons actief op de wijk en de stad. We weten wat er speelt in de samenleving. Waar we raakvlakken zien spelen we in op activiteiten en ontwikkelingen en zoeken we de samenwerking.

• Enthousiast

We zijn trots op onze organisatie, op ons vak en onze collega’s. We hebben plezier in ons werk en we stralen dit uit.