ruilservice

Afbouw punten en verruiming ruilservice

per 1 januari 2018 - Vragen en antwoorden

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons team Klantencontacten via 033 – 470 13 03 of klanten@ska.nl onder vermelding van ‘ruilservice’ in de onderwerpregel. 

Ruilen

Wat is de termijn waarbinnen ik kan ruilen?

Hoe kan ik zien welke dag ik nog kan inzetten als ruildag?

Welke dagen kan ik ruilen?

Hoe vraag ik een ruildag aan?

Hoe kom ik vanuit de app op mijn opvangkalender? 

Wat is de termijn waarbinnen ik kan ruilen?

Vanaf heden is de termijn 4 weken voor en 4 weken na de te ruilen dag.
 

Hoe kan ik zien welke dag ik nog kan inzetten als ruildag?

In je opvangkalender zie je op welke dagen je kind afwezig is geweest. Bij afwezigheid zie je per dag wanneer je je kind afwezig hebt gemeld. Valt de afwezigheid binnen de ruilperiode van 4 weken voor en 4 weken na de ruildag én heb je je kind vóór 8 uur ’s ochtends de dag ervóór afgemeld, dan kun je een ruildag aanvragen in Mijn Ska. 
 

Welke dagen kan ik ruilen?

Kinderdagverblijf (inclusief klein label):

Je kunt een hele dag ruilen  voor een andere hele dag of  voor 2 halve dagen.

Buitenschoolse opvang:
  • Je kunt een dag in een schoolweek ruilen voor een andere dag in een schoolweek.
  • Je kunt in schoolweken een korte middag ruilen voor een lange middag en andersom.
  • Je kunt een dag in een vakantieweek ruilen  voor een andere dag in een vakantieweek.
  • Je kunt dus niet een dag in schoolweken ruilen voor een dag in een vakantieweek.
     

Hoe vraag ik een ruildag aan?

Klik hier voor uitleg over onze ruilservice. 

Hoe kom ik vanuit de app op mijn opvangkalender? 

Kies voor ‘Meer’, je komt dan op jouw pagina op de website van Mijn Ska. Bij ‘Mijn gegevens’ vind je de opvangkalender. 

Afbouw punten

Tot wanneer zijn de punten die ik voor 1 januari 2018 heb ontvangen geldig?

Kunnen de punten die ik niet kan inzetten worden gecrediteerd?

Wij zijn al jaren heel tevreden over het puntensysteem, waarom kunnen wij het dan niet gewoon behouden?

Hoe wordt opvang die wij missen op algemeen erkende feestdagen voortaan gecompenseerd? 

Ik zet nu mijn afwezigheidspunten in voor vakantieopvang op de bso. Hoe moet ik dat vanaf 2018 gaan doen?

Tot wanneer zijn de punten die ik voor 1 januari 2018 heb ontvangen geldig?

  • De punten die je ontvangen hebt ter compensatie van gemiste opvang tijdens feestdagen blijven geldig tot de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.
  • De punten die je ontvangen hebt nadat je je kind tijdig hebt afgemeld in Mijn Ska blijven 1 jaar geldig.
     

Kunnen de punten die ik niet kan inzetten worden gecrediteerd?

Nee, de punten hebben namelijk geen geldwaarde.
 

Wij zijn al jaren heel tevreden over het puntensysteem, waarom kunnen wij het dan niet gewoon behouden?

Fijn dat je tevreden bent! Helaas geldt dat niet voor alle ouders. Met de aanpassingen die we nu doen, hopen we je dezelfde service te kunnen blijven bieden. 
 

Ik heb mijn contracturen aangepast en daarnaast punten ingezet om opvang af te nemen. Wat moet ik doen nu het puntensysteem verdwijnt?

Neem hiervoor contact op met ons team Klantencontacten. Zij denken graag met je mee om te kijken welke contractvorm het beste bij jouw opvangbehoefte past.
 

Hoe wordt opvang die wij missen op algemeen erkende feestdagen voortaan gecompenseerd? 

Tot 2018 compenseerden wij gemiste opvang tijdens feestdagen; je ontving punten waarmee je extra opvang kon afnemen als de bezetting het toeliet . Het compenseren voor gemiste opvang op feestdagen was geen recht en is ook wettelijk niet verplicht voor kinderopvangorganisaties. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door. Onze medewerkers krijgen hun salaris doorbetaald en ook de huisvestingskosten lopen door. Stel dat wij de feestdagen niet aan onze klanten factureren, dan stijgen de uurtarieven om de kosten te kunnen dekken. Dit heeft voor jou als ouder het gevolg dat de uurprijs verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt. Je bent daardoor duurder uit.
 

Ik zet nu mijn afwezigheidspunten in voor vakantieopvang op de bso. Hoe moet ik dat vanaf 2018 gaan doen?

Je kunt de resterende afwezigheidspunten (van voor 1 januari 2018) nog inzetten zoals je gewend bent. Je aanvraag wordt – net zoals nu - beoordeeld op basis van beschikbaarheid (als de capaciteit op de groep dit toelaat, er geen extra personeelskosten worden gemaakt, en de samenstelling van de groep dit toelaat). 

Vanaf 2018 kun je kiezen voor een totaalpakket, waarbij je minimaal 12 vakantiedagen afneemt. Je hebt daarbij garantie op opvang, mits je de opvang tijdig aanvraagt. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met ons team Klantencontacten; zij denken graag met je mee.

Heb je slechts enkele vakantiedagen per jaar nodig, dan kun je kiezen voor het afnemen extra opvang voor de betreffende dagen. Deze opvang wordt apart gefactureerd.