Samen op de Wereld

Samen op de wereld

Het kindercentrum is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun omgeving. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!

De beste voorbereiding op leven in een democratische samenleving is het daadwerkelijk ervaren van democratie, bijvoorbeeld op het kindercentrum.

Op de pagina's in het menu rechts, in de nieuws- en blogberichten op onze website en op ons Pinterestbord Samen op de wereld laten we zien hoe we in de praktijk handen en voeten geven aan 'Samen op de wereld'. 

Meerwaarde van kinderopvang

De meerwaarde van kinderopvang wordt prachtig weergegeven in de film ‘Samen goed voor later’. De film geeft een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de kindercentra van alle bij KINDwijzer aangesloten organisaties.