Samen op de wereld

Het kindcentrum is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun omgeving. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!

De beste voorbereiding op leven in een democratische samenleving is het daadwerkelijk ervaren van democratie, bijvoorbeeld op het kindcentrum.

Op de pagina’s in het menu rechts en in de nieuws- en blogberichten op onze website laten we zien hoe we in de praktijk handen en voeten geven aan ‘Samen op de wereld’.

Meerwaarde van kinderopvang

De meerwaarde van kinderopvang wordt prachtig weergegeven in de film ‘Samen goed voor later’. De film geeft een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de kindercentra van alle bij KINDwijzer aangesloten organisaties.