Democratie voor de allerkleinsten

Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en de wereld om zich heen te ontdekken. Wij kijken en luisteren goed naar wat hen bezighoudt en naar wat ze nodig hebben. Daar spelen we op in.

We kiezen activiteiten die aansluiten bij de interesse en behoefte van de kinderen, en gaan daar flexibel mee om. Hebben de kinderen andere ideeën, dan laten wij ons door hen leiden. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteiten zij meedoen.

We geven kinderen nog even de tijd om hun spel af te ronden voordat we aan tafel gaan. Een baby ‘vertellen’ we dat hij een schone luier krijgt, en tijdens het verschonen heeft hij onze volledige aandacht. Als een dreumes aan tafel zit te knikkebollen, brengen wij hem vast naar bed. Een peuter die aan het eind van de dag moe is, laten wij rustig op de bank een boekje lezen, en een peuter die veel energie heeft, kan juist lekker buiten spelen.

Aandacht voor de ontwikkeling: spel is de basis

Op al onze kinderdagverblijven en speelleergroepen (onze peuterspeelzalen ‘nieuwe stijl’) stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen met educatieve methodes als Uk & Puk en Piramide. Het spel van de kinderen is de basis van de methodes. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van de kinderen; wij moedigen hen aan om zélf te ontdekken.

Het mooie van een groep is dat de kinderen van elkaar kunnen leren en elkaar daarmee stimuleren. De methodes sluiten aan bij wat er zoal dagelijks op het kinderdagverblijf gebeurt: spelen, slapen, gezamenlijke activiteiten, en huishoudelijke klusjes als was opvouwen en tafel dekken. Aan de hand van thema’s begeleiden de pedagogisch werkers de kinderen in hun spel en bieden zij activiteiten aan. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van kinderen.

Verticale leeftijdsopbouw

Op al onze kinderdagverblijven vangen wij kinderen van nul tot vier jaar samen op. De verticale leeftijdsopbouw benadert een huiselijke gezinssituatie, waarin de kinderen zich elkaar stimuleren, rekening met elkaar leren houden, met verschillen leren omgaan en uitdagen tot spel.

Opendeurenbeleid

Tussen de buurgroepen (samen een unit) staan de deuren open. Baby’s hebben hun eigen, rustige ruimte, waar zij veilig kunnen bewegen en van waaruit zij de andere kinderen kunnen zien spelen.

De dreumesen scharrelen in de buurt van de babyhoek rond of gaan voorzichtig al op verkenningstocht door de rest van de ruimte. Wordt het wat te spannend, dan kruipen ze snel nog even op schoot bij hun ‘juf’, om even later weer stoer op pad te gaan.

De peuters zoeken elkaar op en spelen al echt als groep samen; de hele unit is hun speelterrein. Al spelend doen zij sociale vaardigheden op; een prima voorbereiding op de grotemensenwereld!