ABC-Amersfoort

ABC-Amersfoort

Logo ABC AmersfoortBinnen ABC (Amersfoortse Brede Combinatie) werken partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn samen aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.

Zij combineren hun krachten om met een wijkgericht aanbod te komen voor kinderen en hun ouders. Samen werken ze aan doorlopende leerlijnen, gezamenlijke activiteiten, pedagogische afstemming en goede overdracht en begeleiding van kinderen.

Samenwerking met ouders en kinderen

ABC is een voorziening voor kinderen en hun ouders. Maar de ABC's willen meer zijn dan dat. De ABC is voor, maar ook van kinderen en ouders. Professionals doen hun uiterste best om in te spelen op de wensen van bewoners en gebruikers. Daarbij wordt nadrukkelijk geluisterd naar wat er leeft in de wijk. Vanuit die visie benaderen we kinderen en hun ouders niet louter als consument van de ABC. Zij zijn co-producent van de ABC; zij bepalen mede wat er straks in hun wijk gebeurt.

Eén gezamenlijke pedagogische aanpak

Opvoeden lijkt tegenwoordig, vanuit de overheid bezien, vooral te gaan over het voorkomen van problemen. De focus ligt hierbij op het reguleren van gedrag. Veel ouders streven daarnaast naar maximale individuele ontplooiing van hun kind, wat leidt tot individualisering. Opvoeden zou echter veel meer moeten gaan om het verwerven van een plek in de samenleving. ‘Iedereen is belangrijk en doet mee’ is hierbij de boodschap. Om tot dit inzicht te komen, is het noodzakelijk om de verantwoordelijkheid voor opvoeding te delen, zowel tussen ouders onderling als onder professionals. Kinderen gedijen beter in een sociaal netwerk waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling. Als er bijvoorbeeld goede verbindingen zijn tussen ouders in de buurt en tussen ouders en school, presteren kinderen beter en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes. De kansen op kindermishandeling en jeugdcriminaliteit dalen als de onderlinge sociale betrokkenheid in een buurt hoog is. Of zoals professor Micha de Winter stelt in zijn boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding (2011): “Daarom is in deze tijd van individualisering een versterking van de ‘pedagogische civil society’ nodig, waarin socialisatie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers is, en waarin het weer vanzelfsprekender is dat mensen zich het wel en wee van elkaars kinderen aantrekken”.