Medewerkers

Open en betrokken

Kinderopvang is mensenwerk. De kwaliteit van kinderopvang valt of staat met de inzet en capaciteiten van mensen. Juist omdat alles om mensen draait, is de manier waarop we met elkaar omgaan van belang. Een open en betrokken houding is belangrijk. Net als lol in ons vak en een cultuur waarin we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Een club die inspireert en waardering toont voor de inzet van ieders kwaliteiten. Die ons continu aanmoedigt en uitdaagt om onze vakbekwaamheid te ontwikkelen.

Op elke locatie en op elk kantoor van  Ska Kinderopvang staat een klapper met onze 13 vanzelfsprekendheden. Deze geven handvatten voor de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we tegen elkaar en de organisatie aankijken en hoe we het beste uit onszelf én de organisatie kunnen halen.