Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Ska Kinderopvang hecht veel belang aan het contact met ouders en aan hun inbreng. Als ouder kun je op veel verschillende manieren actief betrokken zijn bij onze kinderopvang. Als lid  van de oudercommissie of door door het bijwonen van ouderavonden. Ook ben je altijd welkom om eens een ochtend of middag mee te draaien op de groep van je kind.

Voorschoolse educatie en ouderbetrokkenheid

Op al onze kinderdagverblijven en speelleergroepen stimuleren wij spelenderwijs de ontwikkeling van de kinderen met methodes als Puk & Ko en Piramide. Aan de hand van thema’s begeleiden wij de kinderen in hun spel en bieden activiteiten aan. Wij betrekken ouders hier actief bij. Bij elk thema krijgt je als ouder suggesties voor thuis. Bovendien nodigen wij de ouders vaak uit bij de start of afsluiting van een thema.

Oudercommisie

Voor ons is de inbreng van ouders erg waardevol. Voor de ouder kan het lidmaatschap van de oudercommissie een leuke en interessante manier zijn om betrokken te zijn bij de locatie van de kind(eren). De oudercommissie denkt mee en kan bijvoorbeeld adviseren over de kwaliteit van de opvang. Ze behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen die de locatie bezoeken en vertegenwoordigt alle ouders.

De oudercommissie komt ongeveer 6 per jaar bijeen en overlegt regelmatig met de regiomanager of de coördinator over allerlei onderwerpen.

Centrale oudercommissie
De centrale oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen van de hele organisatie en overlegt regelmatig met de directie van Ska. De centrale oudercommissie wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de oudercommissies.

Mijn Ska en de Ska-app

Mijn Ska is een afgeschermd en extra beveiligd deel van onze website. Je kunt hier foto’s van je kind bekijken en berichten uitwisselen met de medewerkers. Een speciale Mijn Ska-app voor mobiele telefoon en tablet maakt Mijn Ska nog toegankelijker. Wanneer heeft mijn baby de laatste fles gehad? Met wie heeft mijn kind vandaag gespeeld? Even doorgeven dat oma de kinderen vanmiddag komt halen? Met de Ska-app is dit allemaal heel gemakkelijk!