Update compensatie coronasluiting

Meer informatie

Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf 1 mei de compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen bij de SVB. Als we meer informatie hebben zullen we ouders die zich bij ons meldpunt hebben gemeld weer mailen.

De uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente.

Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden: e.e.a. is nog afhankelijk van hoe snel de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting. Dit alles schrijft minister Wouter Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer over de compensatieregeling voor de coronasluiting en download de brief van de minister.

NB: de compensatie vanuit de overheid is tot het maximale uurtarief. Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen.

Meer updates