Update naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 06/08/2020.

Meer informatie

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De afgelopen periode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen. 

Grip op het virus 

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en ons aan de basisregels blijven houden. Ook thuis of bij privé-aangelegenheden. Zorg ervoor dat uw bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun eigen huishouden behoren, en zorg ervoor dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen kan houden. En natuurlijk blijven mensen bij klachten thuis, en laten zij zich testen op het coronavirus. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt bron- en contactonderzoek. Zo versterken we het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait. 

Alleen door afstand houden krijgen we ruimte 

Door het volhouden van de 1,5 meter afstand en de basisregels blijft het mogelijk om te sporten, uit eten te gaan en kunnen er zelfs weer evenementen plaatsvinden. De regels die nu gelden zijn breed toepasbaar. Het onderscheid is vooral tussen activiteiten ‘binnen’ en ‘buiten’. Dat geeft duidelijkheid voor iedereen. Het geeft lucht aan ondernemers en het maakt ook de handhaving door sectoren en handhavers makkelijker. De sectoren werken in veel gevallen zelf uit hoe zij kunnen voldoen aan de algemene regels.  

 Voor iedereen gelden de basisregels, zoals ‘vermijd drukte’ en ‘houd 1,5 meter afstand’. Ook in bijvoorbeeld winkelstraten, parken en recreatiegebieden. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan deze regels kan houden, werkt de overheid samen met veel bedrijven en organisaties. Zoals werkgevers en vakbonden, brancheorganisaties en de NS. 

 

Bron: Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus 

Meer updates