Welkom op de update pagina van Ska Kinderopvang. Hier staat informatie over actualiteiten in de kinderopvang.

 • ska kinderopvang peuter

  Personeelskrapte in de kinderopvang

  De personeelskrapte in de Kinderopvang branche heeft helaas vervelende (tijdelijke) gevolgen voor Ska kinderopvang. Lees verder voor een uitgebreid overzicht van de maatregelen die genomen moeten worden en de gevolgen die deze hebben voor ouders.

 • Ska achtergrond

  Beslisboom: Thuisblijven of naar de kinderopvang? (versie 17 augustus)

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

 • Ska achtergrond

  Beslisboom: Thuisblijven of naar de kinderopvang? (versie 14 juli 2021)

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

 • Ska achtergrond

  Nieuwe versie protocol kinderopvang & corona (9 juli 2021)

  Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.

 • ska kinderopvang noodopvang amersfoort

  Update staking donderdag 8 juli

  FNV heeft ons laten weten dat twee Ska locaties zijn aangezegd als stakingslocatie. Op deze locaties wordt in beperkte mate gestaakt. Wij verwachten dat dit geen effect heeft voor de opvang en dat wij onze dienstverlenging kunnen voortzetten. Mocht de situatie veranderen, dan informeren wij betreffende ouders uiteraard z.s.m. 

 • Ska Kinderopvang

  Mogelijk stakingen donderdag 8 juli

  Vorige week zijn ouders geïnformeerd dat er mogelijk wordt gestaakt door pedagogisch medewerkers in regio Midden Nederland in de week van 12 juli. De FNV heeft laten weten dat de stakingsdag donderdag 8 juli wordt.

 • Phishing berichten

  Wij willen je er graag op attenderen dat er 'valse SMS-berichten' (phishing) in de omloop zijn over  de compensatie van kinderopvangkosten.

 • Extra informatie bij sluiting

  Wij zijn ontzettend blij dat de kinderopvang weer volledig open is! We hebben veel kinderen lang moeten missen. Helaas ervaren we net als scholen - dat het ondanks alle inspanningen toch voorkomt, dat een groep tijdelijk moet sluiten en kinderen niet kunnen komen.