Bso-extra

Bso-extra 

Sommige kinderen hebben meer nodig dan de reguliere buitenschoolse opvang kan bieden. Omdat ze bijvoorbeeld extra aandacht, zorg of structuur nodig hebben. Voor deze kinderen is er bso-extra.

Je kind gaat naar een gewone bso en krijgt daar extra begeleiding. Samen met jou en in overleg met de school en eventuele andere instanties bekijken we wat er nodig is. We sluiten zo goed mogelijk aan op de specifieke zorgvraag van je kind.

Ska Kinderopvang bso extra en bso op maat

Pedagogisch Specialist bso

Bij Ska Kinderopvang werken Pedagogisch Specialisten bso. Dit zijn pedagogisch werkers met kennis van en/of ervaring met kinderen met gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. Zij ondersteunen hun collega’s in het begeleiden van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. 

Meer informatie

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.