Bso-extra en bso op maat

Bso-extra en bso op maat

Sommige kinderen hebben meer nodig dan de reguliere buitenschoolse opvang kan bieden. Bijvoorbeeld kinderen die sociaal-emotioneel minder goed uit de voeten kunnen of kinderen met een bepaald ontwikkelings- of gedragsprobleem. Zij hebben baat bij meer structuur, duidelijkheid en extra begeleiding. Voor deze kinderen is er bso-extra en bso op maat. Samen met jou en in overleg met de school en eventuele andere instanties bekijken we wat de meest passende benadering is. We sluiten zo veel mogelijk aan op de specifieke zorgvraag van je kind.

Extra begeleiding

Bij bso-extra gaat je kind naar een gewone bso, waar extra begeleiding is en een eigen ruimte waar de kinderen zich met een begeleider eventueel kunnen terugtrekken. Het team is aangevuld met een extra pedagogisch werker, die gespecialiseerd is in het werken met kinderen met een zorgvraag. 

Klik hier om te zien waar wij bso-extra bieden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bso op maat

In overleg bieden wij ook in onze andere bso’s opvang aan kinderen met een zorgvraag. 

Pedagogisch specialist bso

Bij de Ska werken 4 Pedagogisch Specialisten bso. Dit zijn pedagogisch werkers met kennis van en/of ervaring met kinderen met gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. Zij ondersteunen hun collega’s in het begeleiden van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. 

Meer informatie

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.