Bso-extra

Bso-extra 

Sommige kinderen hebben meer nodig dan de reguliere buitenschoolse opvang kan bieden. Bijvoorbeeld doordat ze sociaal-emotioneel minder goed uit de voeten kunnen of een bepaald ontwikkelings- of gedragsprobleem hebben. Zij hebben baat bij meer structuur, duidelijkheid en extra begeleiding. Voor deze kinderen is er bso-extra.

Je kind gaat naar een gewone bso en krijgt daar extra begeleiding. Samen met jou en in overleg met de school en eventuele andere instanties bekijken we wat de meest passende benadering is. We sluiten zo goed mogelijk aan op de specifieke zorgvraag van je kind.

Ska Kinderopvang bso extra en bso op maat

Pedagogisch Specialist bso

Bij Ska Kinderopvang werken enkele Pedagogisch Specialisten bso. Dit zijn pedagogisch werkers met kennis van en/of ervaring met kinderen met gedrags-, en ontwikkelingsproblemen. Zij ondersteunen hun collega’s in het begeleiden van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. 

Meer informatie

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.