Informatiepagina peuterwerk

Gevolgen peuterwerk voorgenomen bezuiniging

Het gemeentebestuur heeft een voorstel gepresenteerd  voor de herstelbegroting voor 2015 en de jaren 2016 - 2018. De gemeenteraad heeft inwoners van Amersfoort en organisaties uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan over conceptbegroting. De Ska heeft van deze uitnodiging gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van de keuze om de gemeentelijke subsidie te schrappen voor Voorschoolse Educatie (VE) aan 310 niet VE-geïndiceerde peuters, van wie de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op verzoek van raadsleden van nagenoeg alle partijen geven wij in onderstaande notitie graag een aanvullende toelichting.

Aanvullende toelichting n.a.v. inspraak  Ska op bijeenkomst gemeenteraad 12 mei (De Ronde)

In gemengde groepen speel-leren bij de Ska

Op de peuterwerkplaats/voorschool van de Ska spelen kinderen met en zonder recht op Voorschoolse Educatie ('VE-indicatie') met elkaar. Bovendien spelen peuters uit de wijk samen met kinderen van het kinderdagverblijf. Hoe wij dat laatste organiseren ziet u in dit filmpje:

Aanvullende informatie vindt u in hieronder:

Advies van de werkgroep wet OKE, oktober 2010

Notitie voor wethouder Stoelinga van SWA en Ska, november 2010

Brief gemeente Amersfoort over beleidsregel VVE, maart 2012

Convenant Vroeg- en Voorschoolse Educatie Amersfoort, november 2012

Ska-informatiekrant Speel-leren bij de Ska, uitgave juli 2012

CCI Seminar Samson: met 3 jaar naar school? maart 2015 | Een verslag

Uit het verslag van dit seminar:

De ontwikkeling van doelgroepkinderen wordt positief gestimuleerd als zij samen met niet-doelgroepkinderen in een groep zitten en onderling interactie hebben, en ook door meer begeleide educatieve activiteiten aan te bieden.

Kinderen van 0 tot 6 jaar zijn gebaat bij:

  • universeel, inclusief en geïntegreerd systeem;
  • vanaf 1 à 1,5 jaar (na uitgebreid ouderschapsverlof);
  • hoge kwaliteit, zowel emotioneel als educatief;
  • kwaliteitsgestuurd, vanuit een globaal curriculum;
  • inzet op professionaliteit teams en organisaties;
  • integratie van de functies opvang, educatie en zorg.

Informatiefolder Ska, 2015

www.kindcentra 2020.nl

Kindcentra 2020 streeft naar integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.