Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wij stimuleren de ontwikkeling van de kinderen met erkende voorschoolse educatieve programma's. Kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben én kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Wij werken bijvoorbeeld met Uk & Puk en Piramide

Ska Kinderopvang peuters fiets

Recht op Voorschoolse Educatie

Soms kan een kind wat extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Via het consultatiebureau krijgt het dan een VE-indicatie. 

Als je kind een VE-indicatie heeft, mag hij of zij 4 ochtenden per week naar de speelleergroep (=10 uur). Je betaalt hiervoor een laag bedrag.

Je kind doet dezelfde activiteiten als alle andere kinderen. Maar de pedagogisch werkers letten extra op de ontwikkeling van jouw kind. Ze lezen bijvoorbeeld een prentenboek een paar keer aan jouw kind voor, vóórdat ze het in de kring aan alle kinderen voorlezen. Zo herkent je kind de woorden alvast.

De medewerkers geven ook tips voor thuis. En zij zorgen samen met jou voor een uitgebreide overdracht naar de basisschool. 

Combinatie met het kinderdagverblijf

Is 4 ochtenden speelleergroep lastig in verband met je werk? Dan bekijken we graag met jou wat er mogelijk is. Op een aantal van onze locaties kun je kiezen voor een combinatie van de speelleergroep met het kinderdagverblijf. Zo krijgt je kind toch 10 uur voorschoolse educatie.