Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Als je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, en je eventuele partner ook, kun je kinderopvangtoeslag* krijgen. Op de website van de Belastingdienst kun je zien of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag.

Ska Kinderopvang boek lezen

*Gaat je kind naar de speelleergroep en kom je niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag, dan betaal je in Amersfoort, Nijkerk en Leusden een inkomensafhankelijke bijdrage. Wij brengen je een laag tarief in rekening, dankzij subsidie van de gemeente. Deze subsidie geldt voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen

De kinderopvangtoeslag is minimaal 33,3% van het maximum uurtarief. Afhankelijk van je inkomen kan het percentage oplopen tot 96%. Voor je 2e en volgende kind ligt dit tussen de 67,6% en 96%. Ons uurtarief zit boven het maximum uurtarief dat de overheid heeft vastgesteld. Over het deel boven het maximum uurtarief krijg je geen toeslag. In onze rekentool houden wij hier rekening mee. Je ziet dus wat je bij ons daadwerkelijk netto per maand betaalt.

Verzamelinkomen

De kinderopvangtoeslag wordt berekend op basis van de hoogte van je verzamelinkomen (door de Belastingdienst voor het lopende jaar ook wel het toetsingsinkomen genoemd). Je verzamelinkomen is het gezamenlijke bruto jaarinkomen van jou en je eventuele partner, minus aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrente).  Op de site van de Belastingdienst vind je een rekenhulp om je verzamelinkomen te berekenen: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen

Maximum aantal uren per maand

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij opvang op het kinderdagdagverblijf heb je recht op 140% van de gewerkte uren. Bij buitenschoolse opvang op 70% van die gewerkte uren. Je kunt per kind voor gemiddeld maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.